تاریخ شفاهی

  کلید قدرت حزب در دست هویدا

  هویدا بوسیله شبکه‌ای که ایران نوین در سراسر مملکت گسترده بود، به هیچ گروه و شخص دیگر در حاکمیت اجازه نمی‌داد که چشمداشتی به مناصب و پست‌های درجه اول مملکتی داشته باشند...
  1399/6/24 00:54

  رضاشاه قرار بود به کانادا تبعید شود

  شاه برای تهیه مقدمات سفر به کانادا وارد کشور آفریقای جنوبی شده بود و انتظار می‌کشید تا خطرات ناشی از حمله زیر دریائیهای آلمانی در اقیانوس اطلس کاهش یابد.
  1399/6/17 20:57

  هایزر؛ نایب السلطنه شاه

  آمریکایی‌های مقیم ایران با نزدیک شدن اعتراضات مردمی به انقلاب اسلامی، بتدریج ایران را ترک نمودند...
  1399/6/10 17:32

  سفرهای گزاف به بهانه‌های واهی

  گزارش پزشکانم را درباره بیماری‌ام تقدیم کردم. شاه پیشنهاد کرد با وجود اینکه ظاهراً هیچ مشکل جدی‌ای وجود ندارد، من باید حتماً برای معاینه کامل راهی آمریکا شوم.
  1399/6/4 13:16

  وقتی عضو سابق ژاندارمری افشاگری می‌کند

  یکی از اعضای سابق ژاندارمری در محاکم آمریکا بر علیه همه کس اقدام می‌کند و آنها را احضار می‌نماید. منجمله دکتر ایادی و ارتشبد طوفانیان را به محکمه احضار کرده است که در کار تعمیر تانک پول گرفته‌اند...
  1399/5/30 17:16

  طراحی وارونه در کودتای 28 مرداد 1332

  آنچه در ۲۸ مرداد رخ داد شکل وارونه‌ای از برنامه ۲۵ مرداد بود. در طراحی کودتای 25 مرداد، قرار بود نظامیان مصدق را وادار به کناره‌گیری کنند یا در بازداشت نگاه دارند و خود بر شهر چیره شوند ...
  1399/5/27 13:00

  نفوذ انگلستان در حزب توده

  بزرگنمائی خطر حزب توده و ایجاد وحشت (پانیک) از سلطه کمونیسم در جامعه، خط اصلی شبکه بدامن را تشکیل می‌داد و این درحالی است که محققینی چون جیمز بیل می‌نویسند حزب کمونیست توده ایران نسبتأً کوچک بود.
  1399/5/17 12:09

  سهم خالی مردم در سرنوشت خود

  نگرانی اصلی ما درباره ایران این بود که رژیم بیش از اندازه به شخص شاه متکی و وابسته شده و خروج او از صحنه چه بر اثر ترور یا مرگ ناشی از حادثه و بیماری خلاء خطرناکی بوجود می‌آورد که پرکردن آن آسان بنظر نمی‌رسید...
  1399/5/14 12:51

  اصلا انتخابات چیه؟

  یکی از شروط شرکت در انتخابات برای مردم، حضور اجباری در یکی از حزبهای مردم یا ایران نوین بود. شاه تلاش داشت با توسل به این شیوه‌ها، وجهه دموکراتیک خود را از منظر داخلی و خارجی نشان دهد و وانمود کند که حکومتش از نظر سیاسی مشروعیت دارد؛ اما درواقع تمام انتخابات حزب به صورت فرمایشی و فرمالیته صورت می‌گرفت...
  1399/5/6 14:06

  چاپلوسانی که حرفشان بسیار خریدار داشت

  در زمره دوستان و نزدیکان شاه کسانی بودند که از معروفیت چندانی برخوردار نبودند؛ اما به واسطه نزدیکی و دوستی خاص با شخص شاه، از موقعیت بالایی برخوردار شده و بسیاری از افراده رده بالا نیز از طریق آنان به شاه نزدیک می‌شدند...
  1399/4/24 20:49

  مصدق باج نمی‌دهد

  شاه و سردمداران غربی او همچون آمریکا و انگلیس تلاش زیادی جهت تطمیع و یا متقاعد نمودن شاه به نظرات خود کردند اما مصدق نه تنها زیر بار پیشنهادات مطرح شده نرفت، بلکه با قاطعیت بسیاری از دشمنان و مخالفان خود را وادار به سکوت نمود...
  1399/4/18 22:56
880