تاریخ شفاهی

  روایت فردوست از رفیقه های شاه و دردسرهایی که ایجاد می شد!

  حکومت پهلوی هرگز در میان مردم ایران مشروعیت نداشت، جدا از چگونگی تاسیس و ادامه حیات حکومت پهلوی، یکی از مهمترین دلایل این امر، شخصیت خود شاهان پهلوی است. بسیار گفته اند که محمدرضا در برابر زنان به شدت نقطه ضعف داشت . . .
  1396/6/26 12:47

  یهودی زاده ای که به لطفعلی خان زند خیانت کرد

  در تاریخ سیاسی ایران بودند رجالی که تلاش کردند تا با خوش خدمتی به دشمنان خود، عمر سیاسی خود را بلند و بلندتر کنند؛ از جمله این شخصیت ها می بایست از یهودی زاده ای با نام حاج ابراهیم کلانتر نام برد . . .
  1396/6/23 08:05

  پیشنهاد عجیب جمع‌آوری کتابی که آکسفورد چاپ کرده بود

  حکومت پهلوی در چگونگی تحلیل پژوهشگران درباره اصلاحات ارضی بسیار حساس بود. به عبارتی همه می بایست در بحث از اصلاحات ارضی به تعریف و تمجید از عملکرد حکومت پهلوی می پرداختند. بنابراین در این زمینه محققان داخلی از هیچ گونه آزادی عملی برخوردار نبودند. در این میان اما دست پژوهشگران خارجی بیشتر باز بود . . .
  1396/6/20 15:29

  رابطه خیلی خودمانی شاه و علم

  رابطه میان اسدالله علم و محمدرضا پهلوی از دو جهت قابل تامل و توجه است. اول اینکه او به واقع مصداق یکی از نخبگانی است که می توان از او تحت عنوان غلام خانه زاد شاه یاد کرد. نوع توصیف او از فرزندان شاه و تعامل او با خود شاه به خوبی بیانگر این مسئله است. دوم که به نوعی نتیجه اولی است، اعتماد عمیقی است که میان این دو وجود دارد . . .
  1396/6/18 22:30

  ابراز محبت عجیب و چندش آور ناصرالدین شاه قاجار

  درب خانه که رسیدم گفتند قبله عالم سواری خبر کرده اند. گویا شکار هم تشریف می برند. فرمودند فلانی در رکاب باش. اطاعت کردم. نیم فرسخ که از سلطنت آباد دور شدیم شاه تفنگ انداختند. الاغ شاگرد آبدارخانه را حرام فرمودند. آقایان خیلی تشویق کردند ولی قبله عالم به قدری مکدر شدند که مافوق نداشت. فرمودند فلانی به این پسره احمق بگو که دم توپ میگذاریمش
  1396/6/18 01:21

  پشیمانی سریع رضا شاه از تصمیماتش

  رضاشاه در کارها خیلی عجول بود و به محض اینکه خبر غیرمترقبه¬ای به عرضش می رسید سخت عصبانی می شد و در همان حال عصبانیت دستورهایی صادر می کرد. ولی بعد تردید پیدا می کرد.
  1396/6/14 01:00

  حمایت محرمانه ملی گرایان از شاه به روایت احسان نراقی

  دیشب زمانی که دوست قدیمی من داریوش فروهر که سخنگوی جبهه ملی است متوجه شد که امروز مرا به حضور خواهید پذیرفت به نزدم آمد و خواهش کرد تا به صورت بسیار محرمانه این پیام را ]به شاه[ برسانم...
  1396/6/12 20:33

  روایتی از فشار دانشجویان مذهبی در دانشگاه های دهه 1320

  در دوره پهلوی فضای دانشگاه ها بسیار متفاوت از امروز بود. برای برهه ای از تاریخ دانشگاه های کشور به سمتی می رفت که به سمت جهان غرب و یا شرق حرکت می کردند. اما بتدریج نیروهای مذهبی تلاش کردند تا دانشگاه را نیز بدست بگیرند و فضای دینی و مذهبی را در آن مهیا سازند. این امر تا حد زیادی با تاسیس تشکل های اجتماعی مذهبی در دانشگاه ها میسر شد و البته این مسیر راهی سخت و دشوار بود . . .
  1396/6/12 00:16

  تقاضای شاه از انگلستان برای ابقای سفیر آن کشور در ایران

  منافع ملی برای کشورهای اروپایی از اهمیت و جایگاه وافری برخوردار است. به طوری که حاضر نیستند را به پایه روابط دوستانه خود با کشورهای دیگر معامله کنند. از سوی دیگر، مسئله تربیت دیپلمات نیز در این کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنها حاضر نیستند که در کشورشان فضای بسته نخبگانی حاکم باشد. این مسئله را به خوبی می توانید در تلاشهای عجیب شاه برای تمدید مهلت حضور سفیر انگلیس در ایران مشاهده کنید . . .
  1396/6/8 11:53

  چرا دکتر مصدق جبهه ملی را رها کرد؟

  عمدتا جنبش های اجتماعی با ائتلاف میان نیروهایی که از نظر خاستگاه اجتماعی متنوع و متفاوت هستند می توانند به اهداف خود در مقابله با استبداد و استعمار پیروز شوند؛ اما مشکل کار این ائتلاف تازه پس از پیروزی آغاز می شود. آنگونه که تاریخ نشان می دهد این نیروها با پایان دادن به حیات استعمار و یا استبداد و یا کنار گذاشتن آن به طور موقت دچار شکاف می شوند و از اینجاست که زمینه های شکست و یا مرگ جنبش آغاز می شود. این مسئله در مورد ائتلاف جبهه ملی در رویارویی با دشمن داخلی و خارجی نیز صادق است . . .
  1396/6/7 00:35

  روایتی از گسترش مضحک احزاب و گروه ها در انتخابات مجلس پنجم

  جامعه ایران در زمانه استبداد حکومت های سلسله ای همیشه آنچنان در خفقان بود که با باز شدن گستره فعالیت سیاسی هم چیز شکلی غیرعادی به خود می گرفت. به عبارتی دیگر حضور مردم شکلی نامعقول می یافت و تعداد احزاب، روزنامه ها و .... غیرمتعارف می شد. روایت زیر از دوره انتخابات مجلس پنجم به خوبی بیانگر این مسئله است. آزادی ای که پس از آن توسط رضاشاه کور شد . . .
  1396/6/5 00:12
702