مطالب مرتبط با واژه 'قاجاريه'

  برشهایی از کتاب «کشف‌الغرائب یا رسالهٔ مجدیه»

  متملقین چرب‌زبان شاه قجری

  در این اوضاع است که «اگر یک شریعت‌دوست ملت‌پرست در اطفاء نایرۀ نفاق و تمهید موجبات وفاق دامنی به کمر بزند و اسباب اصلاح مابین شود...
  1394/6/17 18:04

  معرفی کتاب «سفرنامه فورو کاوا»

  مشاهدات ستاد جنگ ژاپن از عهد ناصری

  معرفی و گزارشی از سفرنامه فوروکاوا می‌باشد که در زمان ناصرالدین شاه نگارش یافته و می‌توان گفت چون ژاپن در ایران به دنبال اهداف استعمارگرانه نبوده و هدف اصلی نگارندگان بررسی دقیق وضعیت استراتژیک ایران به منظور برقراری مناسبات اقتصادی و تهیه گزارش بوده، نسبت به آثاری که توسط سیاحان اروپایی و با اغراض مشخص تدوین شده‌اند، از لحن صادقانه‌تری برخوردار است و یقیناً می‌تواند گزارش مناسبی از حیات اجتماعی سیاسی آن دوران ارائه دهد.
  1394/6/17 15:04

  مجاهدین فتح تهران

  محمدولی خان سپهدار اعظم رئیس‌الوزرا در میهمانی سفارت انگلیس 1. علی یمین‌الملک (حسابی) 2. محمود دیبا 3. جمشید سردارکبیر 4. اکبرمیرزا مسعود
  1394/5/12 09:22

  تذکر امیرکبیر به ناصرالدین شاه

  نامه با زیرنویس گراور از روی خط میرزا تقی خان امیرکبیر ارسالی برای ناصرالدین شاه مبنی بر اشتباه بودن رویه شاه در امور کشورداری
  1394/5/11 13:12

  بازدید ناصر الدین شاه از مجسمه‎اش/عکس

  ساخت مجسمه در شعبان 1304 ه.ق به پایان رسید اما تا سه شنبه 10 صفر 1306 ه.ق که طی مراسمی با عنوان “عید مجسمه” به باغشاه برده شود در قورخانه نگهداری می‌شد.آنطور که محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود نوشته است ابتدا قصد داشتند مجسمه را در سر میدان توپخانه بگذارند اما به صلاحدید شاه و از آنجا که احتمال مخالفت های عمومی به دلیل تشابه مجسمه و بت در فرهنگ آن روزگاران ایرانیان وجود داشت دستور داده شد تا آن را به قورخانه ببرند تا دو سال بعد آن را به باغشاه منتقل کنند. عکس زیر از از عکاس ناشناس دربار احتمالا تنها عکسی است که از رونمایی تمثال ناصرالدین شاه در قورخانه موجود است.
  1394/4/23 18:24

  فاتح تهران

  از راست؛ علیقلی خان سردار اسعد بختیاری یکی از دو فاتح تهران و محمد ولی خان تنکاینی سپهدار اعظم
  1394/4/16 11:42
73