مطالب مرتبط با واژه 'نوین'

  ماموریت نورمن در ایران

  مأموریت نورمن و سیاست نوین

  نیمه‌هاى خرداد ١٢٩٨ کاکس از ایران رفت تا دولتى را در بین‌النهرین به وجود آورد و به جاى وى هرمن کامرون نورمن را به عنوان وزیرمختار به ایران فرستادند. روز ٢٣ خرداد آن سال کاکس خاک ایران را ترک کرد تا مأموریت اصلى گروهى از محافل حاکمه بریتانیا در ایران را، نورمن انجام دهد. وى در اردیبهشت ١٢٩٩ مصادف با مه ١٩٢٠ به تهران آمد و تا مهر ١٣٠٠ یا اکتبر ١٩٢١ وزیرمختار انگلستان در تهران بود.
  1395/8/5 13:08

  سخنرانی اقای دبیرکل/عکس

  سخنرانی امیرعباس هویدا در مراسم افتتاح دومین کنگره بزرگ حزب ایران نوین
  1395/5/23 10:16

  مدرسه ای نوین در ایران/عکس

  عکسی از یک مدرسه نوین در ابتدای قرن 20 در ایران
  1394/4/17 19:11
3