مطالب مرتبط با واژه 'مهدعلیا'

    سفارش نگهداری اولاد امیر کبیر

    اسنادی که در زیر ملاحظه می‌شود شامل سه صفحه متعلق به حکم ناصرالدین شاه پس از به قتل رسانیدن میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم مقتدر خود و یکی از رجل سیاسی مطرح ایران و از طرفی شوهر خواهر شاه می‌‌باشد. وی که به تلبیس مهدعلیا و بعضی از رجال درباری چون میرزا آقاخان نوری با گرفتن امضایی از سوی شاه به مرگ محکوم شد
    1394/4/19 17:43
2