سند/ بودجه شناور دربار پهلوی؟!!

سند/ بودجه شناور دربار پهلوی؟!!

در این سند صورت خلاصه بودجه پیش بینی شده سالیانه وزارت دربار پهلوی مشاهده می شود. همانطور که مشاهده می شود در قسمت توضیحات در بند 1، هزینه های خاص محمدرضا و فرح پهلوی به عنوان هزینه ای پیش بینی نشده است (والبته قبال پیش بینی نشدن) آمده است،تا شاه و ملکه هر چقدر که دوست داشته باشند از منابع ملی صرف هزینه های گزاف خود نمایند.

سیاست نفتی شاه و کاهش مشروعیت سیاسی حکومت پهلوی دوم

سیاست نفتی شاه و کاهش مشروعیت سیاسی حکومت پهلوی دوم

استفاده غلط دولت پهلوی از نفت که ناشی از گرایش استبدادی و ستم شاهی آن بود و در کنار آن نقش و حضور غرب که جهت کسب منافع خود بر دولت اعمال نفوذ می کرد، مسیر استفاده از نفت را که می توانست در جهت توسعه اقتصادی بکار رود تغییر داد. بناباین جامعه دوران محمدرضاشاه را نمی توان یک جامعه مدنی دانست بلکه همواره در میان یک جامعه سنتی و جامعه توده وار در نوسان بود...

وقتی لنز دوربـین معـادل چشـم شـاه بود!

عکاسی قجری و ابزار انتقال حس پادشاهی شاه و نوکری رعایاء

وقتی لنز دوربـین معـادل چشـم شـاه بود!

به گواه تاریخ، یکی از علاقمندیهای اصلی و مهم شاهان قجری به ویژه ناصرالدین شاه قاجار هنر عکاسی می باشد. ناصرالدین شاه سعی کرده بود با استخدام عکاسان خارجی، لحظات رویایی از تاج و تاخت خویش را به تصویر بکشد. تا پیش از انقلاب مشروطه، «دال اصلی» کلیدی و محوری گفتمـان عکاسی ایران «شاه» است . . .

فوتبال چگونه وارد ایران شد؟

فوتبال چگونه وارد ایران شد؟

شاید به جرات بتوان فوتبال را پرطرفدارترین ورزش جمعی در جهان امروز دانست. این ورزش عالم گیر که امروزه مردم به بهانه های مختلف و در قالب جام ها و مسابقات متنوع و گوناگون به تماشای این می نشینند از زمان قاجاریه وارد خاک ایران شد. اما سوال مهم این است که این ورزش پرطرفدار چگونه به ایران راه یافت ؟

سرنوشت حمام های عمومی در عصر پهلوی دوم

سرنوشت حمام های عمومی در عصر پهلوی دوم

در ایران عصر قاجار حمام یک حیطه خصوصی و به عبارتی بهتر در چارچوب جغرافیای منزل نبود. بلکه در عرصه عمومی و به عنوان یکی از خدماتی قرار داشت که در سطح جامعه ارائه می شد. نوع حمام ها نیز به مرور زمان دچار تغییراتی شد. مثلا تاریخ حمام عمومی را می توان به قبل و بعد از لوله کشی آب در ایران تقسیم کرد . . .

دلیل گرایش رضاخان به آلمان به روایت فردوست

دلیل گرایش رضاخان به آلمان به روایت فردوست

تاریخ ایران نسبت به انگلستان سرشار از حس تنفر و انزجار است. این مسئله تنها کسانی را که به نوعی از این دولت ضرر دیده اند شامل نمی شود، بلکه همه مردم ایران را در بر می گیرد. جالب آنکه حتی کسانی که از انگلستان به قدرت و مکنت رسیده اند نیز به دلیل این حس مردم تلاش می کردند تا خود را ضد انگلیسی نشان دهند. رضاشاه پهلوی از این دسته افراد بود . . .

انواع شکنجه هایی که ساواک از آنها استفاده می کرد

انواع شکنجه هایی که ساواک از آنها استفاده می کرد

همه حکومتها از چهره اجبار برخوردارند. چهره اجبار، از آن روست که حکومت بتواند نظام را در کشور برقرار کند. اما حکومت های استبدادی برای همه رنگ کردن مردم با خود و مقابله با هرگونه مخالفتی از این ابزار استفاده می کنند. حکومت پهلوی از آن جمله حکومتها بود. ساواک به عنوان دستگاه امنیتی این رژیم، از همه ابزارها برای مواجه با مخالفین سود می جست. یکی از این ابزارها شکنجه بود . . .

در حال بارگزاري

انواع شکنجه هایی که ساواک از آنها استفاده می کرد

انواع شکنجه هایی که ساواک از آنها استفاده می کرد

همه حکومتها از چهره اجبار برخوردارند. چهره اجبار، از آن روست که حکومت بتواند نظام را در کشور برقرار کند. اما حکومت های استبدادی برای همه رنگ کردن مردم با خود و مقابله با هرگونه مخالفتی از این ابزار استفاده می کنند. حکومت پهلوی از آن جمله حکومتها بود. ساواک به عنوان دستگاه امنیتی این رژیم، از همه ابزارها برای مواجه با مخالفین سود می جست. یکی از این ابزارها شکنجه بود . . .

وقتی لنز دوربـین معـادل چشـم شـاه بود!

وقتی لنز دوربـین معـادل چشـم شـاه بود!

به گواه تاریخ، یکی از علاقمندیهای اصلی و مهم شاهان قجری به ویژه ناصرالدین شاه قاجار هنر عکاسی می باشد. ناصرالدین شاه سعی کرده بود با استخدام عکاسان خارجی، لحظات رویایی از تاج و تاخت خویش را به تصویر بکشد. تا پیش از انقلاب مشروطه، «دال اصلی» کلیدی و محوری گفتمـان عکاسی ایران «شاه» است . . .

سرنوشت حمام های عمومی در عصر پهلوی دوم

سرنوشت حمام های عمومی در عصر پهلوی دوم

در ایران عصر قاجار حمام یک حیطه خصوصی و به عبارتی بهتر در چارچوب جغرافیای منزل نبود. بلکه در عرصه عمومی و به عنوان یکی از خدماتی قرار داشت که در سطح جامعه ارائه می شد. نوع حمام ها نیز به مرور زمان دچار تغییراتی شد. مثلا تاریخ حمام عمومی را می توان به قبل و بعد از لوله کشی آب در ایران تقسیم کرد . . .

دلیل گرایش رضاخان به آلمان به روایت فردوست

دلیل گرایش رضاخان به آلمان به روایت فردوست

تاریخ ایران نسبت به انگلستان سرشار از حس تنفر و انزجار است. این مسئله تنها کسانی را که به نوعی از این دولت ضرر دیده اند شامل نمی شود، بلکه همه مردم ایران را در بر می گیرد. جالب آنکه حتی کسانی که از انگلستان به قدرت و مکنت رسیده اند نیز به دلیل این حس مردم تلاش می کردند تا خود را ضد انگلیسی نشان دهند. رضاشاه پهلوی از این دسته افراد بود . . .

فوتبال چگونه وارد ایران شد؟

فوتبال چگونه وارد ایران شد؟

شاید به جرات بتوان فوتبال را پرطرفدارترین ورزش جمعی در جهان امروز دانست. این ورزش عالم گیر که امروزه مردم به بهانه های مختلف و در قالب جام ها و مسابقات متنوع و گوناگون به تماشای این می نشینند از زمان قاجاریه وارد خاک ایران شد. اما سوال مهم این است که این ورزش پرطرفدار چگونه به ایران راه یافت ؟

سیاست نفتی شاه و کاهش مشروعیت سیاسی حکومت پهلوی دوم

سیاست نفتی شاه و کاهش مشروعیت سیاسی حکومت پهلوی دوم

استفاده غلط دولت پهلوی از نفت که ناشی از گرایش استبدادی و ستم شاهی آن بود و در کنار آن نقش و حضور غرب که جهت کسب منافع خود بر دولت اعمال نفوذ می کرد، مسیر استفاده از نفت را که می توانست در جهت توسعه اقتصادی بکار رود تغییر داد. بناباین جامعه دوران محمدرضاشاه را نمی توان یک جامعه مدنی دانست بلکه همواره در میان یک جامعه سنتی و جامعه توده وار در نوسان بود...

 • نفوذ فرهنگی و آموزشی استعمار در ایران به روایت عکس

  نفوذ فرهنگی و آموزشی استعمار در ایران به روایت عکس

  در این عکس دو تن از مسیونرها و مبلغین خارجی و چند تن از جوانان ایرانی تحت تعلیم ایشان در اواخر دوره قاجاریه مشاهده می شود. سدة نوزدهم را باید سدة تحولات مهم از جمله تحولات آموزشی در ایران دانست. در این سده، شکست ایران از روسیه، زمینة گسترش حضور و نفوذ اروپائیان را در ایران و به ویژه با انگیزۀ تغییر شیوه‌های آموزشی فراهم آورد. کشورهای قدرتمند اروپایی نیز با حمایت از فعالیت مسیونرهای مذهبی، از برنامه های آموزشی اقلیت‌ها حمایت گسترده ای کردند.

 • تابلویی جالب از «مراسم بند اندازی ابروی زنان» در دربار صفویه

  تابلویی جالب از «مراسم بند اندازی ابروی زنان» در دربار صفویه

  تحولات مؤثر در حیات زنان و سرنوشت آنان با توجه به مقاطع زمانی و مکانی خاص، متفاوت بود است. تاریخ نشان داده که زنان نیز مانند مردان و بلکه بیش از آن‌ها با مشکلات روبرو شده‌اند. پایه گذاری سلسله‌ی صفوی که منجر به شکل گیری حکومتی مبتنی بر مذهب تشیع در ایران شد، از نقاط عطف تاریخ ایران است که بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران تأثیر گذاشته است . . .

 • عبدالله قاجار (جهانبانی) عکاس دربار ناصری

  عبدالله قاجار (جهانبانی) عکاس دربار ناصری

  مهم ترین شیوه ثبت وقایع زندگی شاهان تا آن موقع کتب تاریخی ای بود که به قلم نویسندگان درباری و با نظر شاه نوشته می شد. ناصرالدین شاه هم از این امر مستثنی نبود. وی با داشتن مجموعه‌ای از نویسندگان زبردست مانند اسلاف خودش دست به این کار زد و حتی این کار را به روزنامه ها که آن هم وسیله ای جدید به حساب می آمد تسری داد . . .

 • کلیسای جلفا در محله جلفای اصفهان، در دوره قاجاریه

  کلیسای جلفا در محله جلفای اصفهان، در دوره قاجاریه

  کلیسای وانک یا آمنا پرکیج نام کلیسایی است در محله جلفای اصفهان. این کلیسا از کلیساهای تاریخی ارمنیان اصفهان می‌باشد و در زمان شاه عباس دوم ساخته شده‌است. وانک در زبان ارمنی به معنی کلیسای جامع است

 • سند/ بودجه شناور دربار پهلوی؟!!

  سند/ بودجه شناور دربار پهلوی؟!!

 • سند تاریخی/ ادعای طلب یهودیان از مهدعلیا

  سند تاریخی/ ادعای طلب یهودیان از مهدعلیا

 • نامه اسدالله علم برای توقیف چند روزنامه اروپایی!

  نامه اسدالله علم برای توقیف چند روزنامه اروپایی!

 • مصرف ارزی دربار از ساواک و ارتش هم بیشتر بود!

  مصرف ارزی دربار از ساواک و ارتش هم بیشتر بود!