آیا شاه قاتل علیرضا پهلوی بود؟!

آیا شاه قاتل علیرضا پهلوی بود؟!

فوت علیرضا در دوره‌ای حساس از تاریخ ایران یعنی سال 1333 اتفاق افتاد. دوره‌ای کوتاه بعد از کودتای 1332 که بحث فرزند دار نشدن محمدرضاشاه و ثریا نیز بر سر زبان‌ها بود. با این حال این موضوع بعد از سفر علی‌پاتریک، فرزند علیرضا به ایران و مقصر دانستن عموی خود در کشته شدن پدرش اهمیت بیشتری یافت...

بازار ماهی فروشی در کنار ساحل جنوب

بازار ماهی فروشی در کنار ساحل جنوب

در محل بازار ماهی بندرعباس که در کنار ساحل قرار دارد گذشته از انبارهای وابسته به لنج ها، کپرها و سایبان هایی برپا شده که ماهی فروشها در زیر آن بساط خود را می گسترانند.

نامه های امیرکبیر به مهاراجه های هندی

نامه های امیرکبیر به مهاراجه های هندی

میرزا تقی خان امیرکبیر نیز همچون بسیاری دیگر از مصلحین تاریخ معاصر ایران به خوبی به این مسئله آگاه بود که اولین و مهمترین حوزه ای که نیازمند اصلاحات است، ارتش و مقابله با خارجیان است...

بعد از نواب صفوی دست کسی را نبوسیدم

بعد از نواب صفوی دست کسی را نبوسیدم

من اخلاص و ارادت شهید عراقی را نسبت به شهید نواب صفوی تا پایان عمرش و بخصوص در ایامی که در زندان با هم به سر می بردیم، از زبان خود آن شهید در بسیاری از موارد می شنیدم..

اسرائیل و جاسوسی از کشورهای عربی در خاک ایران

اسرائیل و جاسوسی از کشورهای عربی در خاک ایران

هدف پایگاه های برون مرزی اسرائیل در ایران، عراق و کشورهای عربی بود و اکثر مامورین را این 3 پایگاه استخدام می کردند و پس از آموزش کامل مرحله بهره برداری شروع می شد...

تصویب هزینه سفر اروپایی شاه در کابینه دست نشانده

تصویب هزینه سفر اروپایی شاه در کابینه دست نشانده

حوزه سیاست خارجی و روابط خارجی یکی از حوزه های مورد علاقه شاه پهلوی بود و محمدرضاشاه سیاست خارجی را به عنوان حیاط خلوت خود تلقی می نمود؛ ازاینرو سالانه سفرهای متعددی به کشورهای مختلف  دنیا با صرف هزینه های کلان انجام می داد.

اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به ریچارد نیکسون

اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به ریچارد نیکسون

ریچارد نیکسون به‌عنوان سی و هفتمین رئیس‌جمهوری آمریکا که در نزد ایرانیان با سفر جنجالی‌اش در نهم خرداد ۱۳۳۳ به ایران و در پی اعتراضات وسیع دانشجویی که منجر به شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران همراه بود، نامی آشنا در تاریخ معاصر ایران است.

در حال بارگزاري

نامه های امیرکبیر به مهاراجه های هندی

نامه های امیرکبیر به مهاراجه های هندی

میرزا تقی خان امیرکبیر نیز همچون بسیاری دیگر از مصلحین تاریخ معاصر ایران به خوبی به این مسئله آگاه بود که ...

نخستین سالن سینما در ایران در چه سالی و توسط چه کسی افتتاح شد؟

نخستین سالن سینما در ایران در چه سالی و توسط چه کسی افتتاح شد؟

بعد از فرازونشیب ورود هنر سینما به ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار، در سال 1303 شمسی نخستین سالن سینما به معنای ...

بازار ماهی فروشی در کنار ساحل جنوب

بازار ماهی فروشی در کنار ساحل جنوب

در محل بازار ماهی بندرعباس که در کنار ساحل قرار دارد گذشته از انبارهای وابسته به لنج ها، کپرها و سایبان ...

اسرائیل و جاسوسی از کشورهای عربی در خاک ایران

اسرائیل و جاسوسی از کشورهای عربی در خاک ایران

هدف پایگاه های برون مرزی اسرائیل در ایران، عراق و کشورهای عربی بود و اکثر مامورین را این 3 پایگاه استخدام ...

بعد از نواب صفوی دست کسی را نبوسیدم

بعد از نواب صفوی دست کسی را نبوسیدم

من اخلاص و ارادت شهید عراقی را نسبت به شهید نواب صفوی تا پایان عمرش و بخصوص در ایامی که در ...

آیا شاه قاتل علیرضا پهلوی بود؟!

آیا شاه قاتل علیرضا پهلوی بود؟!

فوت علیرضا در دوره‌ای حساس از تاریخ ایران یعنی سال 1333 اتفاق افتاد. دوره‌ای کوتاه بعد از کودتای 1332 که بحث ...

 • تصویب هزینه سفر اروپایی شاه در کابینه دست نشانده

  تصویب هزینه سفر اروپایی شاه در کابینه دست نشانده

 • اساسنامه کانون خانوادگی قاجار

  اساسنامه کانون خانوادگی قاجار

 • انتشار خبر کشف هروئین در لوازم اشرف پهلوی در فرودگاه ژنو

  انتشار خبر کشف هروئین در لوازم اشرف پهلوی در فرودگاه ژنو

 • شاهی که خلف وعده کرد!

  شاهی که خلف وعده کرد!