گروه های موسیقی دربار ناصری چند دسته بودند؟

گروه های موسیقی دربار ناصری چند دسته بودند؟

دسـته‌های مـوسیقی‌ مخصوص دربار ناصری را سه‌ گروه‌ یا قشر‌ نوازنده تشکیل می‌دادند، نخست،دسـته‌های‌ مـوزیک نظامی که با سازهای بادی و کوبی‌ ایـرانی و اروپایـی در سـلام‌های رسمی‌ و روزهای عید و جشن، و مجالس تعزیه‌خوانی‌ شـاهانه در تـکیه دولت، همراه با‌ دسته‌های‌ دیگر‌ موزیک نظامی حاضر می‌شدند.

حزب سومکا و محمدرضا پهلوی

حزب سومکا و محمدرضا پهلوی

منشی زاده، رئیس این حزب، علاقه شدیدی به هیتلر داشت و خود را مانند او درست می‌کرد و شباهت فوق العاده زیادی هم داشت. انضباط یاد شده، فرم لباس، فرم سلام دادن، نحوه سخنرانی همه و همه شبیه نازی‌ها بود. حتی علامت حزب هم شبیه نازی‌ها بود...

وضعیت بهداشتی روستایی ها در زمان پهلوی

وضعیت بهداشتی روستایی ها در زمان پهلوی

بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده بهداشت عمومی برای ایرانیان ناشناخته مانده است. یکی از متخصصین کودکان تهران برایم تعریف می‌کرد اگر به زنان یاد می‌دادند که شیشه‌های شیر بچه های خود را پاکیزه نگاه دارند نود و هشت درصد از مراجعین به کلینیک او کاهش می‌یافت.

پوشش زنان ایرانی بعد از کشف حجاب چگونه بود؟

پوشش زنان ایرانی بعد از کشف حجاب چگونه بود؟

با ابلاغ رسمی کشف حجاب رضاخانی، روز ١٧ دی ١٣١٤ «روز آزادی زن‌ » و «روز‌ مـادر » نـام گرفـت ، انـواع روزنامـه هـا و مجلات مزون هـای اروپایی بـه درون خانواده ها راه یافـت و آن دسـته از دختـران و زنـانی که بـه طـور کـامل کشف حجاب را پذیرفته بودند، از‌ لباس‌ هـای مــد‌ روز تـقلیـد مـیکردنـد و طبـق مدهای فرانسوی و اروپایی، تغییراتی را در رنگ و شکل لباس خود انجام میدادنـد.

رکود فعالیتها و بیکاری پس از جشنهای 2500 ساله

رکود فعالیتها و بیکاری پس از جشنهای 2500 ساله

نامه غلامحسین جهانشاهی به اسدالله علم مبنی بر درخواست تشکیل کمیته ای متشکل از مقامات مملکتی به دستور شاه جهت پیداکردن راه حلی برای مقابله با رکود فعالیتها و بیکاری پس از جشنهای 2500 ساله

بهشت خیالی جوانان در برهوت فرهنگی و سیاسی رژیم پهلوی

بهشت خیالی جوانان در برهوت فرهنگی و سیاسی رژیم پهلوی

رژیم پهلوی در راستای تربیت و کنترل نسل جوان جامعه از اواسـط‌ دهه‌ 1340 شمسی، طرح راه اندازی خانه جوان با رویکرد کاملاً تقلیدی و اقتباسی از‌ برنامه‌ سازمانها، انجمنها و مؤسساتی امریکایی و اسراییلی را عملیاتی نمود. هدف کلان رژیم پهلوی دورساختن جامعه دانشگاهی و جوانان کشور از فعالیتهای سیاسی بود. سیاستی که موثر نیافتد و بعدها در جریان مبارزات انقلابی، دانشگاهها به کانونی برای مبارزه سیاسی با استبداد پهلوی تبدیل شدند.

در حال بارگزاري

حزب سومکا و محمدرضا پهلوی

حزب سومکا و محمدرضا پهلوی

منشی زاده، رئیس این حزب، علاقه شدیدی به هیتلر داشت و خود را مانند او درست می‌کرد و شباهت فوق العاده ...

گروه های موسیقی دربار ناصری چند دسته بودند؟

گروه های موسیقی دربار ناصری چند دسته بودند؟

دسـته‌های مـوسیقی‌ مخصوص دربار ناصری را سه‌ گروه‌ یا قشر‌ نوازنده تشکیل می‌دادند، نخست،دسـته‌های‌ مـوزیک نظامی که با سازهای بادی و ...

پوشش زنان ایرانی بعد از کشف حجاب چگونه بود؟

پوشش زنان ایرانی بعد از کشف حجاب چگونه بود؟

با ابلاغ رسمی کشف حجاب رضاخانی، روز ١٧ دی ١٣١٤ «روز آزادی زن‌ » و «روز‌ مـادر » نـام گرفـت ، ...

وضعیت بهداشتی روستایی ها در زمان پهلوی

وضعیت بهداشتی روستایی ها در زمان پهلوی

بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده بهداشت عمومی برای ایرانیان ناشناخته مانده است. یکی از متخصصین کودکان تهران برایم تعریف می‌کرد ...

اعتراف محمدرضا پهلوی به تقلب انتخاباتی!

اعتراف محمدرضا پهلوی به تقلب انتخاباتی!

علی رغم اهمیتی که انتخابات آزاد در گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت نظام و توسعه سیاسی دارد، در سالهای زمامداری پهلوی دوم ...

بهشت خیالی جوانان در برهوت فرهنگی و سیاسی رژیم پهلوی

بهشت خیالی جوانان در برهوت فرهنگی و سیاسی رژیم پهلوی

رژیم پهلوی در راستای تربیت و کنترل نسل جوان جامعه از اواسـط‌ دهه‌ 1340 شمسی، طرح راه اندازی خانه جوان با ...