مخالفت قوام السلطنه با زیاده خواهی های محمدرضا پهلوی

مخالفت قوام السلطنه با زیاده خواهی های محمدرضا پهلوی

یادداشت روزنامه الهام مبنی بر درج نامه سرگشاده قوام السلطنه (از پاریس) به شاه و تاکید بر صلاح نبودن تغییر مواد قانون اساسی و اصل 49 آن با توجه به مشروطه بودن نوع حکومت و درخواست عدم اقدام درمورد فوق

حـد اقـل کـیفر مخالفت با رضاخان مرگ است!

حـد اقـل کـیفر مخالفت با رضاخان مرگ است!

یکی‌ از‌ جراید مخالف جمهوری خواهی رضاخان و  شخص سردار سپه، روزنامه فکاهی قرن‌ بیستم به مدیریت میرزاده‌ عشقی‌ بود و عشقی با آنکه آزادی‌خواه و شخصا‌ طرفدار رژیم جمهوری بود‌،با‌ این وجـود بـا جمهوری مصنوعی‌ و اجباری‌‌ رضاخانی مخالف بود.

عمارت میدان اسب دوانی در زمان ناصرالدین شاه

عمارت میدان اسب دوانی در زمان ناصرالدین شاه

عمارت میدان اسب دوانی در زمان ناصرالدین شاه

ماجرای قتل گریبایدوف

ماجرای قتل گریبایدوف

فتحعلیشاه با شنیدن خبر حمله مردم به سفارت تلاش زیادی جهت آرام ساختن اوضاع نمود؛ اما در نهایت نتوانست کاری از پیش ببرد و مردم به سفارت حمله کردند و گریبایدوف و سی‌و هفت نفر از همراهان وی را به قتل رساندند و سفارت را غارت نمودند...

نفت، نفت و فقط نفت!

نفت، نفت و فقط نفت!

خلیل ملکی پس از انتقاد شدید از هیئت حاکمه ایران و ذکر مفاسد و مظالم، دزدیها و هرج و مرج ها در کشور ما، به عنوان اینکه دولت انگلیس موجد و بانی تمام این گرفتاریها در ایران است، با تاثر شدید گفت: شما از جان ما چه می خواهید...

قتل خدمتکار ایرانی توسط اساتید خارجی دارالفنون

پرونده معروف پزشکی قانونی ایران

قتل خدمتکار ایرانی توسط اساتید خارجی دارالفنون

کشور ایران از دیرباز به دلیل پیشرفت در علم پزشکی شهره عام و خاص بوده است. ولی تشکیل سازمانهای متولی امر پزشکی مربوط به دوران قاجاریه می باشد. به طوریکه در سالهای سلطنت ناصرالدین شاه تلاشهایی برای تشکیل سازمان پزشکی قانونی به عمل آمد.

در حال بارگزاري

نفت، نفت و فقط نفت!

نفت، نفت و فقط نفت!

خلیل ملکی پس از انتقاد شدید از هیئت حاکمه ایران و ذکر مفاسد و مظالم، دزدیها و هرج و مرج ها ...

مسجد جامع ساوه، نمادی کامل از مساجد ایرانی

مسجد جامع ساوه، نمادی کامل از مساجد ایرانی

ایران‌ با پذیرش اسـلام به برپا داشتن مساجد روی آورد و مساجد را مطابق سنن، ذوق هنری و روشهای معماری خود ...

پیوند آب و عاشورا در فرهنگ ایرانی

پیوند آب و عاشورا در فرهنگ ایرانی

سقاخانه که تبلور عینی بخشی از فرهنگ و اعتقاد دینی مردم مابوه و از طـرفی پیـوندی‌ ناگسستنی‌ با آب و حرمت ...

توقع بی جای فرقه دموکرات از دهقانین

توقع بی جای فرقه دموکرات از دهقانین

توانایی و اتکای نهضت پیشه وری، طبقات زارعین بود. زیرا در نطق و بیان خود این طبقه را تشویق می داشتند ...

قتل خدمتکار ایرانی توسط اساتید خارجی دارالفنون

قتل خدمتکار ایرانی توسط اساتید خارجی دارالفنون

کشور ایران از دیرباز به دلیل پیشرفت در علم پزشکی شهره عام و خاص بوده است. ولی تشکیل سازمانهای متولی امر ...

ماجرای قتل گریبایدوف

ماجرای قتل گریبایدوف

فتحعلیشاه با شنیدن خبر حمله مردم به سفارت تلاش زیادی جهت آرام ساختن اوضاع نمود؛ اما در نهایت نتوانست کاری از ...

 • مخالفت قوام السلطنه با زیاده خواهی های محمدرضا پهلوی

  مخالفت قوام السلطنه با زیاده خواهی های محمدرضا پهلوی

 • دزدی آب مردم توسط شهردار تهران!

  دزدی آب مردم توسط شهردار تهران!

 • تبعید رضاشاه به روایت رضاخان

  تبعید رضاشاه به روایت رضاخان

 • دلیل جدایی شهناز پهلوی و اردشیر زاهدی؟

  دلیل جدایی شهناز پهلوی و اردشیر زاهدی؟