اقبال؛ فردی که تا زمان مرگش رئیس شرکت نفت بود

اقبال؛ فردی که تا زمان مرگش رئیس شرکت نفت بود

شاه معمولاً افرادی را به عنوان رئیس شرکت انتخاب می‌کرد که وابستگی زیادی به رژیم و شخص شاه داشتند. به عبارتی، وفادارترین افراد به شاه در اولویت بودند.

بی انصافی ناظم السلام کرمانی درباره شیخ فضل الله

بی انصافی ناظم السلام کرمانی درباره شیخ فضل الله

ناظم الاسلام کرمانی از مخالفان و دشمنان سرسخت فکری و سیاسی شیخ فضل الله نوری است و در تاریخ خود از هیچ کوششی برای لکه دار ساختن و مشوه ساختن چهره وی بازنایستاده است.

روال رسیدن به قدرت و حکومت در ایران

روال رسیدن به قدرت و حکومت در ایران

از هر کجا که به تاریخ مراجعه شود، روال رسیدن به قدرت و حکومت یکی است. باید راه را صاف کرد....

صورت خلاصه بودجه پیش بینی شده سالیانه وزارت دربار پهلوی

صورت خلاصه بودجه پیش بینی شده سالیانه وزارت دربار پهلوی

درک ماهیتِ نقش سیاسی وزارتِ دربار در دوره پهلوی‌دوم، چه در چارچوب شرحِ وظایف قانونی و چه در عرصه واقعیت‌های عملی حوزه سیاست، تنها با درنظرگرفتنِ رابطه ضروری این نهاد با نهادِ پادشاهی، ممکن و میسر است.

چهره و پوشاک دو رقاصه و مطرب در دوره قاجار

چهره و پوشاک دو رقاصه و مطرب در دوره قاجار

چهره و پوشاک دو رقاصه و مطرب در دوره قاجاریه

باند مطبوعاتی امیر عباس هویدا در حمایت از برنامه هایش

باند مطبوعاتی امیر عباس هویدا در حمایت از برنامه هایش

امیرعباس هـویدا ظـاهرا از اهالی قلم و مطبوعات بود و بـه همین سبب از ابتدای زمامداریش سعی داشت تا روابط ویژه و دوستانه ای با روزنامه نگاران ایجاد کند و از این رهگذر، خبرنگاران‌ و جرایـد‌ را در‌ جهـت اهـداف و تأییـد برنامـه هـای اجرایی فعال سازد.

حاجی بابا اصفهانی و تحقیر ملی ایرانیان

حاجی بابا اصفهانی و تحقیر ملی ایرانیان

کتاب حاجی بابا نوشته جیمز موریه-نمایندگان انگلستان در ایران- است. روی اینکه حاجی بابا چه کسی بوده، بحث است. یکی از کسانی که خارج رفته، حاجی بابا افشار است که طبیب است و خوش نام هم نیست.

در حال بارگزاري

بی انصافی ناظم السلام کرمانی درباره شیخ فضل الله

بی انصافی ناظم السلام کرمانی درباره شیخ فضل الله

ناظم الاسلام کرمانی از مخالفان و دشمنان سرسخت فکری و سیاسی شیخ فضل الله نوری است و در تاریخ خود از ...

باند مطبوعاتی امیر عباس هویدا در حمایت از برنامه هایش

باند مطبوعاتی امیر عباس هویدا در حمایت از برنامه هایش

امیرعباس هـویدا ظـاهرا از اهالی قلم و مطبوعات بود و بـه همین سبب از ابتدای زمامداریش سعی داشت تا روابط ویژه ...

نحوه جالب تعیین‌ و اعلام زمان تحویل سال در زمان صفویه

نحوه جالب تعیین‌ و اعلام زمان تحویل سال در زمان صفویه

یکی از موضوعاتی که مستشرقان به دلیل ارتباط‌ مسـتقیم‌ بـا‌ دربــار بـه گـزارش آن اهتمام داشته اند، نحوه محاسبه و اعلام ...

روال رسیدن به قدرت و حکومت در ایران

روال رسیدن به قدرت و حکومت در ایران

از هر کجا که به تاریخ مراجعه شود، روال رسیدن به قدرت و حکومت یکی است. باید راه را صاف کرد.... ...

شکایت ناصرالدین شاه از فرآیند غربی شدن امورات مملکتی

شکایت ناصرالدین شاه از فرآیند غربی شدن امورات مملکتی

در دوره ی حکومت قاجارها، تمامی دولتها و حتی شاهان قاجار چـاره ی توسعه و پیشرفت کشور را در همانند شدن‌ ...

اقبال؛ فردی که تا زمان مرگش رئیس شرکت نفت بود

اقبال؛ فردی که تا زمان مرگش رئیس شرکت نفت بود

شاه معمولاً افرادی را به عنوان رئیس شرکت انتخاب می‌کرد که وابستگی زیادی به رژیم و شخص شاه داشتند. به عبارتی، ...

 • صورت خلاصه بودجه پیش بینی شده سالیانه وزارت دربار پهلوی

  صورت خلاصه بودجه پیش بینی شده سالیانه وزارت دربار پهلوی

 • اتباع انگلیسی گردانندگان کازینوهای ایرانی

  اتباع انگلیسی گردانندگان کازینوهای ایرانی

 • نامه میرزاده عشقی به ریاست وزرا مبنی بر مجوز هفته نامه قرن بیستم

  نامه میرزاده عشقی به ریاست وزرا مبنی بر مجوز هفته نامه قرن بیستم

 • لوازم رضا خان موقع خروج از ایران

  لوازم رضا خان موقع خروج از ایران