گنبد شاه چراغ شیراز یکی از زیباترین گنبدهای ایران

گنبد شاه چراغ شیراز یکی از زیباترین گنبدهای ایران

بنای حرم مطهر شاه چراغ مربوط به دوره اتابکان یعنی سده ششم هجری قمری است و کاشی‌های گنبد و بارگاهش بی‌نظیر و مثال‌زدنی است. اولین ایوان این آستانه مقدس در دوران علاالدوله قاجار ساخته شده است و اولین بنای حرم مطهر نیز به دوره عضدالدوله دیلمی از سلاطین آل بویه نسبت می‌دهند. صحن مرکزی این بنا که چهارده هزار متر مربع وسعت دارد مستطیلی با 162 غرفه است.

انعکاس رسوم و سنت ها در شعر ایرانی

مراسم کوزه شکنی در چهارشنبه سوری

انعکاس رسوم و سنت ها در شعر ایرانی

سنت های رفتاری و آداب‌ و رسوم‌، رفتار عمومی یک قوم یا ملت در بخش هـا و آیین های مختلف زندگی عادی (جشن ها، مراسم ازدواج، سـوگواری، مهمـانی ، آداب غـذا خوردن، آداب لبـاس پوشـیدن، نحوة معاشرت‌، معاملات‌ و...) هستند.

آیینهای مختلف چهارشنبه سوری در نقاط مختلف ایران

آیینهای مختلف چهارشنبه سوری در نقاط مختلف ایران

چـهارشنبه سـوری از جمله آیین هایی اسـت کـه پـیش از آمـدن نـوروز در بیـشتر مناطق حوزه تـمدنی ایـران برگزار مـی شـود. اگرچـه‌ ایـن آیـین جـزء اشـتراکات آیینـی کشورهای حوزه تمدنی ایران به حساب مـی آیـد اما نحوه اجرای آن در منـاطق مختلـف تاحدودی متفاوت است .

دیکتاتوری محمدرضا تا کجا؟

اجبار محمدرضا پهلوی به برادرش جهت طلاق همسرش

دیکتاتوری محمدرضا تا کجا؟

نامه رسمی حسین علاء وزیر دربار به حمیدرضا پهلوی مبنی بر ابلاغ رای محمدرضا پهلوی در مورد عدم شایستگی هما خامنه بعنوان همسر حمیدرضا...

گزارش سازمان سیا از دربار ایران در دهه پایانی رژیم پهلوی

دربار پهلوی مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ می باشد

گزارش سازمان سیا از دربار ایران در دهه پایانی رژیم پهلوی

در دوران حکومت محمدرضاشاه، خصوصاً در دهه 1350 هم شاهد انحصارات و مالکیت های دولتی هستیم و هم شبه انحصارات و مالکیت های فردی مقامات دولتی بخصوص شاه و درباریان. درآمدهای سرشار نفتی در دهه 1350 فساد رسمی را به سطحی بی سابقه رساند.

کجا رفت آن دروازه های تمدن که شاه وعده اش را داده بود!؟

گاف محمدرضا پهلوی در تبیین وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران

کجا رفت آن دروازه های تمدن که شاه وعده اش را داده بود!؟

ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی بیان می دارد که: «پادشاهان همیشه می خواهند مستبد و مطلق العنان باشند. نفع آنها در این است که ملت ناتوان و بدبخت باشد و هیچ وقت نتواند در مقابل آنان مقاومت نماید.» محمدرضا شاه نیز از زمان رسیدن به قدرت بویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332 از هر فرصتی برای توجیه روش استبدادی خود استفاده می نمود...

در حال بارگزاري

گزارش سازمان سیا از دربار ایران در دهه پایانی رژیم پهلوی

گزارش سازمان سیا از دربار ایران در دهه پایانی رژیم پهلوی

در دوران حکومت محمدرضاشاه، خصوصاً در دهه 1350 هم شاهد انحصارات و مالکیت های دولتی هستیم و هم شبه انحصارات و ...

انعکاس رسوم و سنت ها در شعر ایرانی

انعکاس رسوم و سنت ها در شعر ایرانی

سنت های رفتاری و آداب‌ و رسوم‌، رفتار عمومی یک قوم یا ملت در بخش هـا و آیین های مختلف زندگی ...

آیینهای مختلف چهارشنبه سوری در نقاط مختلف ایران

آیینهای مختلف چهارشنبه سوری در نقاط مختلف ایران

چـهارشنبه سـوری از جمله آیین هایی اسـت کـه پـیش از آمـدن نـوروز در بیـشتر مناطق حوزه تـمدنی ایـران برگزار مـی شـود. ...

صورتسازی به سبک حکومت پهلوی

صورتسازی به سبک حکومت پهلوی

شرایط بد اقتصادی در اوایل دهه 1340 سبب شده بود که حکومت پهلوی ضمن تلاش برای دریافت منابع مالی خود و ...

کجا رفت آن دروازه های تمدن که شاه وعده اش را داده بود!؟

کجا رفت آن دروازه های تمدن که شاه وعده اش را داده بود!؟

ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی بیان می دارد که: «پادشاهان همیشه می خواهند مستبد و مطلق العنان باشند. نفع ...

وضعیت ارتش رضاشاهی

وضعیت ارتش رضاشاهی

فردوست در خاطرات خود در این باره نوشته است: یک سال مانور سالانه با یک واحد نظامی در حوالی شهریار برگزار ...

 • دیکتاتوری محمدرضا تا کجا؟

  دیکتاتوری محمدرضا تا کجا؟

 • فروش تریاک در ملاعام در زمان پهلوی دوم

  فروش تریاک در ملاعام در زمان پهلوی دوم

 • مسئول دانستن شاه در فاجعه سینما رکس آبادان

  مسئول دانستن شاه در فاجعه سینما رکس آبادان

 • چند سند درباره فساد مالی حکومت پهلوی

  چند سند درباره فساد مالی حکومت پهلوی