واکنش عجیب ناصرالدین شاه به شکست از «مچول خان» در بازی شطرنج

واکنش عجیب ناصرالدین شاه به شکست از «مچول خان» در بازی شطرنج

رفتار پادشاهان همواره همراه با خودرایی و استبداد بوده است. پادشاهان ایرانی نیز این خصیصه مستثناء نبوده اند. بسیاری از شاهان ایرانی در برخورد با حوادث بسیار معمولی واکنشهای دهشتناک و عجیبی از خود نشان می داده اند. در یکی از نمونه های تاریخی این ماجرا باید به خاطره ای از اعتمادالسلطنه اشاره کرد . . .

برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

فرح پهلوی علی رغم نداشتن رابطه خوب با محمدرضا پهلوی، تمایل زیادی به دخالت درامور مملکتی داشت و همین امر هم موجبات ناخرسندی محمدرضا را فراهم کرده بود.در سند فوق می بینیم که بخشی از برنامه روزانه فرح پهلوی به مشارکت و مشورت در امور مملکتی با محمدرضا پهلوی اختصاص داده شده است.

عدم امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی و فرجام شوم برنامه های توسعه

عدم امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی و فرجام شوم برنامه های توسعه

در دوره محمدرضا شاه نیز به مانند دوره رضا شاه نخبگان از امنیت لازم برخوردار نبودند. موقعیت سیاسی نخبگان به اراده شاه وابسته بود و دارندگان مشاغل مهم دولتی از ثبات، آرامش و امنیت لازم بی بهره بودند. محمدرضا شاه برای تثبیت حاکمیت اقتدار طلبانه خود در طول ده سال 1940 تا 1950 دقیقاً 27 کابینه را عوض کرد و در فواصل بین سالهای 1941 تا 1952 حدو 400 جابه جایی در پستهای وزارتی صورت گرفت...

ژوئل فویه که بود؟

ژوئل فویه که بود؟

هرچه به انتهای حکومت پهلوی نزدیک می شویم، غربزدگی در این خاندان و البته کل حکومت پهلوی جلوه های بیشتری به خود می گیرد. از جمله آنکه خاندان سلطنت کسر شان خود می دانستند برای فرزندان خود معلمان و مربیان فارسی زبان و ایرانی بگیرند و به معلمان اروپایی روی می آوردند. معلمانی که تلاش می کردند تا خودسرانه در سراسر کاخ نفوذ کنند و بر همه مردان کاخ مسلط شوند . . .

در عهدنامه ترکمنچای چه از دست دادیم؟

در عهدنامه ترکمنچای چه از دست دادیم؟

عهده نامه گلستان و ترکمنچای از صفحات تلخ تاریخ معاصر ایران است؛ تا پیش از قاجار و به طور خاص در عصر صفویه، حکومت ایران از جمله حکومتهای قدرتمند جهان بود که اروپایی ها برای مقابله با عثمانی ناچار به تعامل و ارتباط گیری با آن بودند؛ جنگ با روسیه اما این شکوه و جلال را بهم زد . . .

سبکهای متفاوت تنبیه دشمنان در ایران قدیم/ از دستار و عمامه از سر برداشتن تا پابرهنه چرخاندن

سبکهای متفاوت تنبیه دشمنان در ایران قدیم/ از دستار و عمامه از سر برداشتن تا پابرهنه چرخاندن

در ایران قدیم از ابزارها و شیوه های مختلفی جهت تنبیه مجرمان و تحقیر شکست خوردگان استفاده می کردند. گاهی بر سر شکست خوردگان یا آنانی که می خواستند تنبیه کنند نوعی مقنعه زنانه می بستند؛ چنانکه وقتی سلطان محمد خوارزمشاه پس از رفتن مغولان به اصفهان آمد و بر سر آنانی که همراهی نکرده یا خیانت کرده بودند مقنعه کرد . . .

ساخت اولین سرود ملی ایران به سفارش ناصرالدین شاه

ساخت اولین سرود ملی ایران به سفارش ناصرالدین شاه

در سال 1291 قمری/ 1873 میلادی سرود ملی ایران ساخته شد. این سرود معمولا در سلام روز عید و پس از جلوس شاه بر تخت مرمر نواخته می شد و تا پایان سلطنت محمدعلی شاه مورد استفاده بود . . .

ارزش تُف غلیظ ناصرالدین شاه برای اطرافیان!

ارزش تُف غلیظ ناصرالدین شاه برای اطرافیان!

خاطرات اعتمادالسلطنه را باید از جمله آثار گرانبهای باقیمانده از عصر ناصری به شمار آورد. وی که مدتهای مدیدی با شاه دمخور بوده است خاطرات جذاب و در عین حال طنزگونه ای را از احوالات خود و دیگر اطرافیان شاه قاجار نقل می کند. در یکی از این خاطرات اعتمادالسلطنه با بیانی طنز به نحو جالبی به نحوه ابراز محبت ناصرالدین شاه به اطرافیان اشاره می کند و می گوید . . .

برنامه های سفر فرح پهلوی در مراسم جشن هنر شیراز

برنامه های سفر فرح پهلوی در مراسم جشن هنر شیراز

در این سند برنامه های سفر فرح پهلوی به شیراز و شرکت در مراسم جشن هنر شیراز مشتمل بر زمان و مکان بازدیدها، آورده شده است. جشن هنر شیراز گردهم‌آیی بود که از تاریخ 1346 تا 1356 شمسی، در شیراز برگزار شد . . .

شاه عباس و عباس میرزا؛ بانیان موسیقی نظامی در ایران

شاه عباس و عباس میرزا؛ بانیان موسیقی نظامی در ایران

نخستین نشانه های استفاده از موسیقی غربی متعلق به دوره صفویه است. در این دوره برخی از سازهای غربی از جانب پادشاهان اروپایی به عنوان هدیه به دربار صفوی ارسال شد. البته سیاستهای فرهنگی شاهان صفوی به ویژه شاه عباس اول نیز در ورود موسیقی غربی به ایران بی تاثیر نبود . . .

در حال بارگزاري

در عهدنامه ترکمنچای چه از دست دادیم؟

در عهدنامه ترکمنچای چه از دست دادیم؟

عهده نامه گلستان و ترکمنچای از صفحات تلخ تاریخ معاصر ایران است؛ تا پیش از قاجار و به طور خاص در عصر صفویه، حکومت ایران از جمله حکومتهای قدرتمند جهان بود که اروپایی ها برای مقابله با عثمانی ناچار به تعامل و ارتباط گیری با آن بودند؛ جنگ با روسیه اما این شکوه و جلال را بهم زد . . .

ساخت اولین سرود ملی ایران به سفارش ناصرالدین شاه

ساخت اولین سرود ملی ایران به سفارش ناصرالدین شاه

در سال 1291 قمری/ 1873 میلادی سرود ملی ایران ساخته شد. این سرود معمولا در سلام روز عید و پس از جلوس شاه بر تخت مرمر نواخته می شد و تا پایان سلطنت محمدعلی شاه مورد استفاده بود . . .

سبکهای متفاوت تنبیه دشمنان در ایران قدیم/ از دستار و عمامه از سر برداشتن تا پابرهنه چرخاندن

سبکهای متفاوت تنبیه دشمنان در ایران قدیم/ از دستار و عمامه از سر برداشتن تا پابرهنه چرخاندن

در ایران قدیم از ابزارها و شیوه های مختلفی جهت تنبیه مجرمان و تحقیر شکست خوردگان استفاده می کردند. گاهی بر سر شکست خوردگان یا آنانی که می خواستند تنبیه کنند نوعی مقنعه زنانه می بستند؛ چنانکه وقتی سلطان محمد خوارزمشاه پس از رفتن مغولان به اصفهان آمد و بر سر آنانی که همراهی نکرده یا خیانت کرده بودند مقنعه کرد . . .

ژوئل فویه که بود؟

ژوئل فویه که بود؟

هرچه به انتهای حکومت پهلوی نزدیک می شویم، غربزدگی در این خاندان و البته کل حکومت پهلوی جلوه های بیشتری به خود می گیرد. از جمله آنکه خاندان سلطنت کسر شان خود می دانستند برای فرزندان خود معلمان و مربیان فارسی زبان و ایرانی بگیرند و به معلمان اروپایی روی می آوردند. معلمانی که تلاش می کردند تا خودسرانه در سراسر کاخ نفوذ کنند و بر همه مردان کاخ مسلط شوند . . .

واکنش عجیب ناصرالدین شاه به شکست از «مچول خان» در بازی شطرنج

واکنش عجیب ناصرالدین شاه به شکست از «مچول خان» در بازی شطرنج

رفتار پادشاهان همواره همراه با خودرایی و استبداد بوده است. پادشاهان ایرانی نیز این خصیصه مستثناء نبوده اند. بسیاری از شاهان ایرانی در برخورد با حوادث بسیار معمولی واکنشهای دهشتناک و عجیبی از خود نشان می داده اند. در یکی از نمونه های تاریخی این ماجرا باید به خاطره ای از اعتمادالسلطنه اشاره کرد . . .

عدم امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی و فرجام شوم برنامه های توسعه

عدم امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی و فرجام شوم برنامه های توسعه

در دوره محمدرضا شاه نیز به مانند دوره رضا شاه نخبگان از امنیت لازم برخوردار نبودند. موقعیت سیاسی نخبگان به اراده شاه وابسته بود و دارندگان مشاغل مهم دولتی از ثبات، آرامش و امنیت لازم بی بهره بودند. محمدرضا شاه برای تثبیت حاکمیت اقتدار طلبانه خود در طول ده سال 1940 تا 1950 دقیقاً 27 کابینه را عوض کرد و در فواصل بین سالهای 1941 تا 1952 حدو 400 جابه جایی در پستهای وزارتی صورت گرفت...

 • عکس تاریخی/ رضا خان در مراسم افتتاح «بی سیم پهلوی»

  عکس تاریخی/ رضا خان در مراسم افتتاح «بی سیم پهلوی»

  با اینکه راه‌اندازی بیسیم در نهایت مقدمه‌ای برای تاسیس رادیو شد اما در ابتدا برای وزارت جنگ، رادیو یک دستگاه بیسیم و با هدف مخابره پیام بود و بیشتر به آن نگاهی نظامی‌داشت . . .

 • عکس تاریخی/ شیلان و لاتس دو تن از مستشاران خارجی فعال در ایران در دوره قاجاریه

  عکس تاریخی/ شیلان و لاتس دو تن از مستشاران خارجی فعال در ایران در دوره قاجاریه

  تردیدی نیست که عمده کشورهای اعزام‌کننده‌ی مستشار به دیگر کشورها، اهداف خاص استعماری و منافع ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می‌‌نمایند. فلذا اولویت اول آنها، تأمین منافع و مصالحی است که عظمت کشورشان را تضمین می‌‌نماید. در حقیقت، هرگونه کمک مستشاران به کشورهای اعزام‌شونده نیز جزئی از این برنامه‌ی استعماری تلقی می‌‌گردد.

 • عبور رضا شاه پهلوی از برابر صف مقامات

  عبور رضا شاه پهلوی از برابر صف مقامات

  عبور رضا شاه پهلوی از برابر صف مقامات محلی و نمایندگان استان فارس در مجلس شورای ملی در شیراز

 • تصویری از لحظه وصلت خاندان زاهدی با دربار پهلوی

  تصویری از لحظه وصلت خاندان زاهدی با دربار پهلوی

  در این تصویر مراسم نامزدی اردشیر زاهدی و شهناز پهلوی با حضور شمس پهلوی ، شمس پهلوی و سپهبد فضل الله زاهدی در کنار هم مشاهده می شوند. در نزد مورخان و حافظه تاریخی ملت ایران، خاندان زاهدی، خانواده نام آشنایی هستند که با ایفای نقش موثر در کودتای 28 مرداد 1332، خدمات ویژه ای به خاندان پهلوی نمودند.

 • برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

  برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

 • برنامه های سفر فرح پهلوی در مراسم جشن هنر شیراز

  برنامه های سفر فرح پهلوی در مراسم جشن هنر شیراز

 • سند تاریخی/ برنامه پذیرایی از مهمانان محمدرضا شاه و شورای مرکزی جشن 2500 ساله

  سند تاریخی/ برنامه پذیرایی از مهمانان محمدرضا شاه و شورای مرکزی جشن 2500 ساله

 • جواب خوش خدمتی های پرویز ثابتی به روایت سند تاریخی

  جواب خوش خدمتی های پرویز ثابتی به روایت سند تاریخی