شوالیه اقتصادی بهائیان در ساختارهای اقتصادی پهلوی دوم

شوالیه اقتصادی بهائیان در ساختارهای اقتصادی پهلوی دوم

نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ثابت در این دوره نشان می‌دهد که تمام این فعالیت‌ها با همکاری دوستان یهودی و بهائی ثابت و غصب اراضی مردم و حمایت کارتل‌ها و تراست‌های آمریکایی صورت گرفته است. بیش از 99 درصد اجناسی که شرکت‌های متعلق به ثابت به ایران وارد می‌کردند، از پپسی‌کولا گرفته تا تلویزیون‌های (R. C. A)18 و لاستیک «جنرال» و انواع گوناگون لوازم آرایشی، همگی ساخت آمریکا و متعلق به کارتل‌ها و تراست‌هایی بودند که تمام آنها متعلق به یهودیان صهیونیست بود.

جعبه دوربین و اسلحه و دواجات مربوط به رضاشاه پهلوی

جعبه دوربین و اسلحه و دواجات مربوط به رضاشاه پهلوی

جعبه دوربین و اسلحه و دواجات مربوط به رضاشاه پهلوی در کاخ مرمر

سند/ اعطای زمین 15000 متری از طرف محمدرضا پهلوی به لژ فراماسونری

سند/ اعطای زمین 15000 متری از طرف محمدرضا پهلوی به لژ فراماسونری

این سند ساواک حاکی از معامله زمینی گران قمیت می باشد که از قرار معلوم توسط محمدرضا پهلوی برای اعضای فراماسونری وفادار به خود خریداری شده است. در متن سند آمده است...

قبا و کمربند در ایران قجری

قبا و کمربند در ایران قجری

متمولین کمر خود را با شال کشمیر می بندند؛ کارمندانی که بدون واسطه با شاه تماس دارند و نظامیان کمربندی چرمی دارند که در جلو آن سگکی دیده می شود.

آینه کاری هایی که نشان از هنر ایرانی دارد

آینه کاری هایی که نشان از هنر ایرانی دارد

آینه کاری یکی از سبک‌های مهم عمارت‌ها در تاریخ ایران است که با نقوش خاصی تزئین می‌شدند. بیشتر این نقوش که بر روی سقف‌ها و دیوارهای عمارت‌ها به کار می‌رفتند به سبک اسلامی و ایرانی می‌باشد و به عبارتی ایران در این دوره و در این عصر خود دارای سبک هنری بوده است...

در حال بارگزاري

نیروی سوم در سیاست خارجی ایران

نیروی سوم در سیاست خارجی ایران

به جز سیاست موازنه منفی و موازنه مثبت، یک جریان تاریخی دیگر معروف به «نیروی سوم» هم وجود داشت، که طرفداران ...

آینه کاری هایی که نشان از هنر ایرانی دارد

آینه کاری هایی که نشان از هنر ایرانی دارد

آینه کاری یکی از سبک‌های مهم عمارت‌ها در تاریخ ایران است که با نقوش خاصی تزئین می‌شدند. بیشتر این نقوش که ...

قبا و کمربند در ایران قجری

قبا و کمربند در ایران قجری

متمولین کمر خود را با شال کشمیر می بندند؛ کارمندانی که بدون واسطه با شاه تماس دارند و نظامیان کمربندی چرمی ...

توجیه علم و شاه برای از دست دادن بحرین

توجیه علم و شاه برای از دست دادن بحرین

بعد از ظهر سفیر انگلیس به دیدنم آمد. درباره بحرین و جزایر خلیج فارس که او مایل است به عنوان دو ...

حیله و خدعه پزشکی در اوایل عصر قاجار

حیله و خدعه پزشکی در اوایل عصر قاجار

اگر حیله حکیم مکشوف می‌شد باز هم دست بر نمی‌داشت و هیچ خود را نمی‌باخت و از رو نمیرفت بلکه از ...

شوالیه اقتصادی بهائیان در ساختارهای اقتصادی پهلوی دوم

شوالیه اقتصادی بهائیان در ساختارهای اقتصادی پهلوی دوم

نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ثابت در این دوره نشان می‌دهد که تمام این فعالیت‌ها با همکاری دوستان یهودی و ...