ساواک و سانسور نظام مند مطبوعات در عصر پهلوی

ساواک و سانسور نظام مند مطبوعات در عصر پهلوی

دوران نخست وزیری امیرعباس هوایدا (1343 تا 1356) سخت ترین برهه سانسور و کنترل سازمان یافته مطبوعات و روزنامه ها را تجربه نمود و ارباب مطبوعات و نویسندگان جراید اساساً در چهارچوب تعیین شده از سوی ساواک و مجموعه حاکمیت قلم فرسایی کرده و نشریات خود را چاپ و منتشر می کردند. بدین سان مطبوعات همواره سایه سنگین ساواک را بر روی فعالیتهای خود احساس می کردند....

سندی درباره بزگترین ستاد سالگرد تولد جهان!!/ از امیرعباس هویدا تا داریوش همایون

سندی درباره بزگترین ستاد سالگرد تولد جهان!!/ از امیرعباس هویدا تا داریوش همایون

در این سند صورت اسامی اعضای ستاد عملیاتی بزرگداشت صدمین سالگرد تولد رضا شاه بنیانگذار سلسله پهلوی مشاهده می شود. ظاهرا تدارک برگزاری مراسم سالگرد تولد در دودمان پهلوی آنقدر سخت و ثقیل بود که می بایست جمعی از سران ارتش در برنامه ریزی آن سهیم می بودند . . .

نقلی خواندنی از مراسم کفن و دفن پیکر ناصرالدین شاه

نقلی خواندنی از مراسم کفن و دفن پیکر ناصرالدین شاه

پس از قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی بابی مسلک ولوله عجیبی در شهر بر پا می شود. اتفاق آنقدر بزرگ بود که بسیار یاز مردم و رجال سیاسی در بهت فرو رفته بودند و چندان به فردای بدون ناصرالدین شاه برایشان قابل تصور نبود. عین السلطنه این اوضاع پر تنش را اینگونه روایت می کند:

مردی که از تماس با اروپائیان دوری می¬جست

مردی که از تماس با اروپائیان دوری می¬جست

بسیاری تلاش می کنند تا با بیان این نکته که سفارت انگلستان تمایل به پناه دادن به شیخ فضل الله نوری داشته است، او را شخصیتی معرفی کنند که با حمایت از استبداد محمدعلی شاه، منافع روسیه در ایران را تامین می کند. اما واقعیت چیزی غیر از این است. شیخ فضل الله نه طرفدار محمدعلی شاه بوده و نه طرفدار روسیه. جرج چرچیل (مدیر اداره ی شرقی سفارت انگلیس در عصر مشروطه) در گزارش به لندن از وی به عنوان "یکی از مجتهدین طراز اول تهران" یاد می کند که "از تماس با اروپاییان احتراز می جوید....

ماجرای توهین مظفر بقایی به مرجع عالیقدر شیعه آیت الله بروجردی

ماجرای توهین مظفر بقایی به مرجع عالیقدر شیعه آیت الله بروجردی

مظفر بقایی را باید یکی از مهمترین شخصیتهای تاریخ معاصر ایران و در عین حال مرموزترین آنها دانست. درباره رفتارهای دوپهلو و موذیانه این شخصیت تاریخی تاکنون مطالب متنوعی مطرح شده است. آبادیان در کتاب زندگینامه سیاسی مظفر بقایی درباره اهانت بقایی به آیت الله بروجردی مرجع عالیقدر جهان تشیع می نویسد . . .

پخش تصنیف «شمسی کوره» از رادیو برای تحقیر شمس

پخش تصنیف «شمسی کوره» از رادیو برای تحقیر شمس

افتخار بردن عروس به کاخ مرمر که مراسم عقد و عروسی در آنجا انجام می گرفت نصیب شمس شد، ولی اشراف هم در آخرین لحظه زهر خود را ریخت....

اولین لقب علمی و هنری دربار قاجار به روایت اعتمادالسلطنه

اولین لقب علمی و هنری دربار قاجار به روایت اعتمادالسلطنه

در میان انواع لقبها و مناصبی که در دربار قاجار وجود داشت؛ عکاس باشی اولین لقب حاصل از رواج فن عکاسی در دربار سلطنتی قاجار بود و دارنده این لقب دارای برترین مقام فنی در رشته عکاسی محسوب می شد. این لقب برای اولین بار از سوی ناصرالدین شاه . . .

در حال بارگزاري

مردی که از تماس با اروپائیان دوری می¬جست

مردی که از تماس با اروپائیان دوری می¬جست

بسیاری تلاش می کنند تا با بیان این نکته که سفارت انگلستان تمایل به پناه دادن به شیخ فضل الله نوری داشته است، او را شخصیتی معرفی کنند که با حمایت از استبداد محمدعلی شاه، منافع روسیه در ایران را تامین می کند. اما واقعیت چیزی غیر از این است. شیخ فضل الله نه طرفدار محمدعلی شاه بوده و نه طرفدار روسیه. جرج چرچیل (مدیر اداره ی شرقی سفارت انگلیس در عصر مشروطه) در گزارش به لندن از وی به عنوان "یکی از مجتهدین طراز اول تهران" یاد می کند که "از تماس با اروپاییان احتراز می جوید....

اولین لقب علمی و هنری دربار قاجار به روایت اعتمادالسلطنه

اولین لقب علمی و هنری دربار قاجار به روایت اعتمادالسلطنه

در میان انواع لقبها و مناصبی که در دربار قاجار وجود داشت؛ عکاس باشی اولین لقب حاصل از رواج فن عکاسی در دربار سلطنتی قاجار بود و دارنده این لقب دارای برترین مقام فنی در رشته عکاسی محسوب می شد. این لقب برای اولین بار از سوی ناصرالدین شاه . . .

مسئله تامین آب تهران در عهد قاجاریه به روایت توریست ژاپنی

مسئله تامین آب تهران در عهد قاجاریه به روایت توریست ژاپنی

برخلاف امروز که کمبود آب یکی از مشکلات مردم تهران بوده است، در گذشته زیادی آب می توانست مشکلات زیادی را برای مردم تهران ایجاد نماید...

نقلی خواندنی از مراسم کفن و دفن پیکر ناصرالدین شاه

نقلی خواندنی از مراسم کفن و دفن پیکر ناصرالدین شاه

پس از قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی بابی مسلک ولوله عجیبی در شهر بر پا می شود. اتفاق آنقدر بزرگ بود که بسیار یاز مردم و رجال سیاسی در بهت فرو رفته بودند و چندان به فردای بدون ناصرالدین شاه برایشان قابل تصور نبود. عین السلطنه این اوضاع پر تنش را اینگونه روایت می کند:

ماجرای توهین مظفر بقایی به مرجع عالیقدر شیعه آیت الله بروجردی

ماجرای توهین مظفر بقایی به مرجع عالیقدر شیعه آیت الله بروجردی

مظفر بقایی را باید یکی از مهمترین شخصیتهای تاریخ معاصر ایران و در عین حال مرموزترین آنها دانست. درباره رفتارهای دوپهلو و موذیانه این شخصیت تاریخی تاکنون مطالب متنوعی مطرح شده است. آبادیان در کتاب زندگینامه سیاسی مظفر بقایی درباره اهانت بقایی به آیت الله بروجردی مرجع عالیقدر جهان تشیع می نویسد . . .

ساواک و سانسور نظام مند مطبوعات در عصر پهلوی

ساواک و سانسور نظام مند مطبوعات در عصر پهلوی

دوران نخست وزیری امیرعباس هوایدا (1343 تا 1356) سخت ترین برهه سانسور و کنترل سازمان یافته مطبوعات و روزنامه ها را تجربه نمود و ارباب مطبوعات و نویسندگان جراید اساساً در چهارچوب تعیین شده از سوی ساواک و مجموعه حاکمیت قلم فرسایی کرده و نشریات خود را چاپ و منتشر می کردند. بدین سان مطبوعات همواره سایه سنگین ساواک را بر روی فعالیتهای خود احساس می کردند....

 • افتتاح نمایشگاه های جشن فرهنگ و هنر در موزه ایران باستان با حضور فرح پهلوی

  افتتاح نمایشگاه های جشن فرهنگ و هنر در موزه ایران باستان با حضور فرح پهلوی

  حافظه تاریخی ایرانیان در حوزه فرهنگ در عصر پهلوی با جشنهای 2500 ساله پیوند خورده است. جشنهایی که به عنوان نمادی از تجمل‌گرایی، حیف و میل اموال عمومی، تضاد طبقاتی و جدال فقر و غنا بستری برای نزاع بر سر تداوم حیات نظام سلطنت فراهم آورد. هدف شاه از برگزاری چنین جشنهایی یافتن هویتی بود که بتواند پشتوانه آنان باشد و بتواند تمایزشان را با دیگر سلسله‌ها و کشورها آشکار کند . . .

 • تصویری از سپردن کلید تهران به دیکتاتور آفریقایی

  تصویری از سپردن کلید تهران به دیکتاتور آفریقایی

  هایله سلاسی پادشاه اتیوپی در سفر به ایران ، در حال دریافت کلید شهر از ضیاءالدین شادمان شهردار تهران مشاهده میشود.

 • تصویری دیده نشده از عیاشی اشرف پهلوی در کارخانه مرسدس بنز

  تصویری دیده نشده از عیاشی اشرف پهلوی در کارخانه مرسدس بنز

  اشرف پهلوی در جریان بازدید از کارخانه اتومبیل سازی مرسدس بنز آلمان ، هنگام ملاقات با مالکان و مدیران کارخانه مشاهده می شود.

 • تحصن تجار مشروطه خواه در سفارت انگلیس

  تحصن تجار مشروطه خواه در سفارت انگلیس

  قیام‌ عدالت‌خواهی‌ ملت ایران به رهبری روحانیت و عالماتن دینی در اواخر سلطنت‌ مظفرالدین‌شاه، در گوهر خود، قیامی‌ اصیل، خودجوش‌ و فراگیر به شمار می‌رفت که‌ بر گفتمان‌ دیرین‌ و کهن‌ ایران، یعنی «گفتمان‌ عدالت»، استوار بود. اما متأسفانه‌ وقوع‌‌ حادثة‌ تحصن در سفارت انگلیس ، قیام‌ اصیل‌ ملّت‌ را به‌ حرکتِ‌ نوظهور و وارداتی‌ «مشروطه» تبدیل‌ کرد و منشأ صدها مشکل‌ سیاسی و اجتماعی‌ در تاریخ‌ کشورمان‌ شد. تحصن‌ جمعی‌ از مردم‌ تهران‌ در سفارت‌ انگلیس‌ در صدر مشروطه، یکی‌ از حوادث‌ مرموز و پیچیدة‌ تاریخ‌ کشورمان‌ در قرن‌ اخیر است.