سند/ از جشن تولد دیکتاتور بزرگ تا سوگندنامه دیکتاتور کوچک

سند/ از جشن تولد دیکتاتور بزرگ تا سوگندنامه دیکتاتور کوچک

در این سند تاریخی به مناسبتهای مختلفی چون «برنامه سالگرد تولد رضاشاه» و «جشن پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی» و نیز «متن سوگندنامه محمدرضاشاه» اشاره شده است.

حربه های کثیف نمایندگان طرفدار رضاخان برای تغییر سلطنت

حربه های کثیف نمایندگان طرفدار رضاخان برای تغییر سلطنت

به قدرت رسیدن و پادشاهی رضاخان و حرکت او از رضاخانی به رضاشاهی پر از حیله و نیزنگ بود. اول از همه اینکه نیروهای مورد نظرشان را که موافق سلطنت رضاخان بودند، به نمایندگی مجلس انتخاب کردند. به عبارتی با تقلب آنان را وارد مجلس کردند. بدین ترتیب تعداد مخالفان بسیار بسیار بیشتر از مخالفین بود. اما برای اینکه باز هم مخالفین نتوانند تاثیرگذار باشند، با حیله حرفهای متناقص به زبان می آوردند . . .

روایت تضاد طبقاتی دوران مشروطه به زبان شعر

روایت تضاد طبقاتی دوران مشروطه به زبان شعر

مقایسه شرایط زندگی اعضای خانواده‌ی دهقان با اعضای خانواده مالک، تابلو رنگینی از تعارض ها و فاصله‌ی طبقاتی موجود به دست می دهد....

راسپوتین مخصوص دربار پهلوی + عکس

راسپوتین مخصوص دربار پهلوی + عکس

یکی از سنتهای مرسوم سلسله های قاجاریه و پهلوی استخدام پزشکان ویژه جهت معالجه و درمان شاهان قاجار و به ویژه پهلوی اول و دوم بود. درواقع در دوران پهلوی اول و دوم، شاهان قاجار به دلیل عدم برخورداری از پایگاه مردمی به شدت از اطرفیان خود ترس و وحشت داشتند و به هیچ فردی در درمان و معالجه امراض خود اعتماد نداشتند؛ لذا سعی داشتند با استخدام پزشکان مخصوص خود را از توطئه های اطرافیان حریص و جاه طلب خود مصون نمایند. پزشکانی که در اغلب موارد تبدیل به محرم اسرار شاه تبدیل می شدند و در قامت راسپوتین ایفای نقش می کردند. دردوران پهلوی دوم تیمسار ایادی، پزشک بهایی محمدرضا پهلوی دارای چنین جایگاهی بود.

گوشه ای از مصائب تلخ «ماشین دودی» در تهران

گوشه ای از مصائب تلخ «ماشین دودی» در تهران

ایرانیان اولین بار که قطار را دیدند؛ به آن لقب ماشین دودی دادند. ماشینی که دود زیادی از آن بلند می شد و حرکت می کرد. مردم تهران با آن به حرم حضرت عبدالعظیم می رفتند و این تنها راه آهن ایران بود؛ چرا که روس و انگلیس از گسترش راه آهن در ایران نگران بودند . . .

آیین های تهرانی ها برای بخت گشایی از دختران

آیین های تهرانی ها برای بخت گشایی از دختران

ازدواج دختران در سن پایین از جمله دغدغه هایی است که در جوامع سنتی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. از این رو به دنبال آن بودند تا هر چه زودتر خواستگاری بیاید و درخانه آنها را برکوبد. این مسئله سبب شد بود تا برخی آیین های خرافی نیز در جوامع نشو و نما پیدا کند.

در مدح جمهوری خواهی رضاخانی!

در مدح جمهوری خواهی رضاخانی!

رضاشاه پیش از اینکه با تغییر سلطنت در ایران قدرت را بدست گیرد، سودای جمهوری خواهی در سر داشت. همچنان که برای سلطنتش، با تقلب و تجمیع نیروها به خواسته های خود رسید، برای جمهوری خواهی نیز از حمایت نیروهای خود استفاده می کرد. بخشی از حمایت ها از جمهوری خواهی رضاشاهی در نوشته ها و تبلیغات روزنامه های آن عصر بازتاب می یافت . . .

روایت تلخ و شاعرانه «ملک الشعرا» از اشغال ایران

روایت تلخ و شاعرانه «ملک الشعرا» از اشغال ایران

شاعران مشروطه از جمله هنرمندانی هستند که شعر را در خدمت بیان مشکلات مردم می دانستند و به آن شانی سیاسی و اجتماعی می دادند. ملک الشعرای بهار از این دسته دوم بود.

مساعی دولت فخیمه انگلیس در راستای قدرت گیری رضاخان

مساعی دولت فخیمه انگلیس در راستای قدرت گیری رضاخان

با اینکه از کودتای سوم اسفند 1299 بیش از یک قرن می گذرد، هنوز درباره اینکه انگلیسی ها در این کودتا نقش آفرین بوده اند یا خیر، بحث است. اما به نظر می رسد شواهد زیادی درباره حضور انگلیسی ها در کودتا می توان یافت.

چرا «ارتشبد قره باغی» اعلام بیطرفی کرد؟

چرا «ارتشبد قره باغی» اعلام بیطرفی کرد؟

گفته می­شود قره باغی از سوی بختیار دستور بمباران مراکز ارتشی را نیز دریافت می­کند؛ اما در نهایت با رسیدن پیامی از سوی شورای انقلاب، متقاعد می­شود که بمباران مراکز و نیز افتادن اسلحه به دست مردم، وضعیت را وخیمتر می­کند و این موضوع در پایان به ضرر همه خواهد بود . . .

در حال بارگزاري

حربه های کثیف نمایندگان طرفدار رضاخان برای تغییر سلطنت

حربه های کثیف نمایندگان طرفدار رضاخان برای تغییر سلطنت

به قدرت رسیدن و پادشاهی رضاخان و حرکت او از رضاخانی به رضاشاهی پر از حیله و نیزنگ بود. اول از همه اینکه نیروهای مورد نظرشان را که موافق سلطنت رضاخان بودند، به نمایندگی مجلس انتخاب کردند. به عبارتی با تقلب آنان را وارد مجلس کردند. بدین ترتیب تعداد مخالفان بسیار بسیار بیشتر از مخالفین بود. اما برای اینکه باز هم مخالفین نتوانند تاثیرگذار باشند، با حیله حرفهای متناقص به زبان می آوردند . . .

روایت تضاد طبقاتی دوران مشروطه به زبان شعر

روایت تضاد طبقاتی دوران مشروطه به زبان شعر

مقایسه شرایط زندگی اعضای خانواده‌ی دهقان با اعضای خانواده مالک، تابلو رنگینی از تعارض ها و فاصله‌ی طبقاتی موجود به دست می دهد....

آیین های تهرانی ها برای بخت گشایی از دختران

آیین های تهرانی ها برای بخت گشایی از دختران

ازدواج دختران در سن پایین از جمله دغدغه هایی است که در جوامع سنتی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. از این رو به دنبال آن بودند تا هر چه زودتر خواستگاری بیاید و درخانه آنها را برکوبد. این مسئله سبب شد بود تا برخی آیین های خرافی نیز در جوامع نشو و نما پیدا کند.

در مدح جمهوری خواهی رضاخانی!

در مدح جمهوری خواهی رضاخانی!

رضاشاه پیش از اینکه با تغییر سلطنت در ایران قدرت را بدست گیرد، سودای جمهوری خواهی در سر داشت. همچنان که برای سلطنتش، با تقلب و تجمیع نیروها به خواسته های خود رسید، برای جمهوری خواهی نیز از حمایت نیروهای خود استفاده می کرد. بخشی از حمایت ها از جمهوری خواهی رضاشاهی در نوشته ها و تبلیغات روزنامه های آن عصر بازتاب می یافت . . .

گوشه ای از مصائب تلخ «ماشین دودی» در تهران

گوشه ای از مصائب تلخ «ماشین دودی» در تهران

ایرانیان اولین بار که قطار را دیدند؛ به آن لقب ماشین دودی دادند. ماشینی که دود زیادی از آن بلند می شد و حرکت می کرد. مردم تهران با آن به حرم حضرت عبدالعظیم می رفتند و این تنها راه آهن ایران بود؛ چرا که روس و انگلیس از گسترش راه آهن در ایران نگران بودند . . .

چرا «ارتشبد قره باغی» اعلام بیطرفی کرد؟

چرا «ارتشبد قره باغی» اعلام بیطرفی کرد؟

گفته می­شود قره باغی از سوی بختیار دستور بمباران مراکز ارتشی را نیز دریافت می­کند؛ اما در نهایت با رسیدن پیامی از سوی شورای انقلاب، متقاعد می­شود که بمباران مراکز و نیز افتادن اسلحه به دست مردم، وضعیت را وخیمتر می­کند و این موضوع در پایان به ضرر همه خواهد بود . . .

 • راسپوتین مخصوص دربار پهلوی + عکس

  راسپوتین مخصوص دربار پهلوی + عکس

  یکی از سنتهای مرسوم سلسله های قاجاریه و پهلوی استخدام پزشکان ویژه جهت معالجه و درمان شاهان قاجار و به ویژه پهلوی اول و دوم بود. درواقع در دوران پهلوی اول و دوم، شاهان قاجار به دلیل عدم برخورداری از پایگاه مردمی به شدت از اطرفیان خود ترس و وحشت داشتند و به هیچ فردی در درمان و معالجه امراض خود اعتماد نداشتند؛ لذا سعی داشتند با استخدام پزشکان مخصوص خود را از توطئه های اطرافیان حریص و جاه طلب خود مصون نمایند. پزشکانی که در اغلب موارد تبدیل به محرم اسرار شاه تبدیل می شدند و در قامت راسپوتین ایفای نقش می کردند. دردوران پهلوی دوم تیمسار ایادی، پزشک بهایی محمدرضا پهلوی دارای چنین جایگاهی بود.

 • متحد الشکل کردن لباس پهلوی از کجا آغاز شد؟

  متحد الشکل کردن لباس پهلوی از کجا آغاز شد؟

  رضاخان در راستای تحقق بخشیدن به اهداف تجدد خواهانه خود و در ذیل قانون متحد الشکل کردن لباس مردان، اولین اصلاحات را از دربار پهلوی آغاز نمود و کارمندان دربار را به ملزم به پوشش های غربی و با همان کلاه پهلوی معروف خود نمود.

 • پرنسس در تبعید؟!

  پرنسس در تبعید؟!

  تصویر ذیل خدیجه خانم (معروف به پرنسس دختر محمدعلی شاه قاجار ) در سنین جوانی بهنگام تبعید در بندر اودسای روسیه را نشان می دهد. محمدعلی شاه پادشاه مستبد قاجاریه و دشمن شماره یک مشورطه بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به همراه خانواده خود به روسیه تبعید شد.

 • احمد شاه در مراسم رسمی «سلام»

  احمد شاه در مراسم رسمی «سلام»

  ر این تصویر احمدشاه قاجار بهنگام جلوس بر تخت مرمر در مراسم سلام رسمی باحضور جمعی از رجال ، درباریان و مقامات بلند پایه کشوری و لشکری مشاهده می شود.

 • سند/ از جشن تولد دیکتاتور بزرگ تا سوگندنامه دیکتاتور کوچک

  سند/ از جشن تولد دیکتاتور بزرگ تا سوگندنامه دیکتاتور کوچک

 • تشکیلات درباری ملکه ثریا

  تشکیلات درباری ملکه ثریا

 • تلاش سفارت آمریکا جهت تسهیل در صدور ویزا برای اعضای ساواک

  تلاش سفارت آمریکا جهت تسهیل در صدور ویزا برای اعضای ساواک

 • لیست هدایای گرانقیمتی که خاندان پهلوی از کیسه ملت می بخشید؛ از گل سینه طلا تا دستبند جواهر نشان+قیمت هدایا

  لیست هدایای گرانقیمتی که خاندان پهلوی از کیسه ملت می بخشید؛ از گل سینه طلا تا دستبند جواهر نشان+قیمت هدایا