دندان پزشکی که به آثار باستانی ایران رحم نکرد!

دندان پزشک دربار قاجار و خارج کردن 116 قطعه آثار باستانی ایران

دندان پزشکی که به آثار باستانی ایران رحم نکرد!

دکتر برتراند باتیست آنسگاریوس هیبنت، ملّقب به‌ مسنّن‌ السّلطنه،سوئدی تبار و در شهر ونـرزبورگ‌ سـوئد مـتولّد شده بود. اوّلین برخورد برتراند با شغل (داندانپزشکی‌، در هـمین مطب شخصی پدرش ‌ بـود. وی،در ابتدا در مطب پدری خود،به کارآموزی پرداخت و بعدها در‌ شهرهای‌ کیل آلمان و پاریس فرانسه،به تحصیل در رشـته دنـدانپزشکی مشغول‌ و در‌ سال 1867 م.، موفّق به اخذ دانشنامهء تحصیلی‌ در‌ این‌‌ رشته شد.

تصاویری از ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه در تهران

تصاویری از ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه در تهران

«ژاک شیراک» نخست وزیر فرانسه، در فرودگاه مهر آباد تهران مورد استقبال رسمی «امیر عباس هویدا» نخست وزیر ایران قرار می گیرد. «ژاک شیراک» نخست وزیر فرانسه برای بازدید سه روزه به ایران سفر کرد.

فروش اطلاعات داخلی کشور به بیگانگان

فروش اطلاعات داخلی کشور به بیگانگان

روسها غالباً سعی داشتند با زور و تهدید نظرات خود را تحمیل کنند. انگلیسی‌ها از هر راهی برای تأمین اهداف خود استفاده می‌کردند و گرفتن اطلاعات دست اول از دربار ایران کار ساده‌ای برای آنها بود.

طرح جانشینی علیرضا پهلوی به جای محمدرضاشاه

طرح جانشینی علیرضا پهلوی به جای محمدرضاشاه

سلطنت ضعیف محمدرضا شاه، چندین بار طرح برکناری او و جانشین کردن برادرش علیرضا را ایجاد نموده بود. این طرح قویاً از سوی انگلیس مطرح بود و با علیرضا پهلوی نیز مطرح شده بود. البته این طرح بعد از کشته شدن مشکوک علیرضا به طور کلی منتفی شد و باعث شد تا بسیاری کشته شدن او را به محمدرضا شاه پهلوی نسبت دهند.

اعتراض حقوق دانان دانشگاه شهید بهشتی به دادگاههای فرمایشی

اعتراض حقوق دانان دانشگاه شهید بهشتی به دادگاههای فرمایشی

بیانیه اعضاء هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران در اعتراض به اقدام دولت نظامی در همکاری با وزارت دادگستری جهت تشکیل دادگاههای فوق العاده به منظور محاکمه برخی عناصر فاسد و...

تصویری از هدیه ای که شاه به شعبان بی مخ داد!

تصویری از هدیه ای که شاه به شعبان بی مخ داد!

شعبان جعفری پس از کودتای ۲۸ مرداد بنا به پیشنهاد تیمسار زاهدی با شاه ملاقات کرد و زمینی برای تاسیس باشگاه ورزشی به وی اهدا شد

در حال بارگزاري

فروش اطلاعات داخلی کشور به بیگانگان

فروش اطلاعات داخلی کشور به بیگانگان

روسها غالباً سعی داشتند با زور و تهدید نظرات خود را تحمیل کنند. انگلیسی‌ها از هر راهی برای تأمین اهداف خود ...

دندان پزشکی که به آثار باستانی ایران رحم نکرد!

دندان پزشکی که به آثار باستانی ایران رحم نکرد!

دکتر برتراند باتیست آنسگاریوس هیبنت، ملّقب به‌ مسنّن‌ السّلطنه،سوئدی تبار و در شهر ونـرزبورگ‌ سـوئد مـتولّد شده بود. اوّلین برخورد برتراند ...

سه غذای مهم نزد ایرانیان

سه غذای مهم نزد ایرانیان

ایرانی زندگی ساده‌ای دارد و روی هم رفته در خوردن و نوشیدن معتدل است. غله و حبوبات، برنج، سبزی، میوه و ...

طرح جانشینی علیرضا پهلوی به جای محمدرضاشاه

طرح جانشینی علیرضا پهلوی به جای محمدرضاشاه

سلطنت ضعیف محمدرضا شاه، چندین بار طرح برکناری او و جانشین کردن برادرش علیرضا را ایجاد نموده بود. این طرح قویاً ...

اعتماد عجیب محمد شاه قاجار به پزشک مخصوصش

اعتماد عجیب محمد شاه قاجار به پزشک مخصوصش

دکتر لابات فرانسوی، از سال 1258 ق./1842 م. پزشک ویژه‌ی‌ محمد‌ شاه‌ بود. او را-که در حاجی ترخان روسیه، به فـراگیری ...

از جدایی با مرجعیت تا تساهل و تسامح در تعاملات اجتماعی

از جدایی با مرجعیت تا تساهل و تسامح در تعاملات اجتماعی

در فرقه انحرافی بهائیت ابتدا در مسئله نیابت امام زمان(عج) تغییر ایجاد شد و پیروان آیین شیخیه از مرجعیت شیعه که ...

 • اعتراض حقوق دانان دانشگاه شهید بهشتی به دادگاههای فرمایشی

  اعتراض حقوق دانان دانشگاه شهید بهشتی به دادگاههای فرمایشی

 • سندی از تحولات شهرهای مختلف در ماههای پایانی رژیم پهلوی

  سندی از تحولات شهرهای مختلف در ماههای پایانی رژیم پهلوی

 • سند/ مخارج اداره ولایتعهدی پهلوی

  سند/ مخارج اداره ولایتعهدی پهلوی

 • حساب شخصی رئیس مجلس و حساب بیت المال فرقی ندارد!

  حساب شخصی رئیس مجلس و حساب بیت المال فرقی ندارد!