فراز و فرود حیات سیاسی و اجتماعی بهائیت
مروری بر فعالیت بهائیان در روزگار پهلویها

فراز و فرود حیات سیاسی و اجتماعی بهائیت

در رزوگار سلطنت پهلویها، به ویژه پهلوی دوم، به علت مساعد شدن شرایط، حضور بهائیان در صحنه‌های اجتماعی، به خصوص سیاسی و اقتصادی گسترده‌تر شد؛ زیرا سیاست‌ها و برنامه‌های ضددینی دستگاه حاکمه‌، مطابق میل و هدف بهائیان واقع گشت...

بازخوانی تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که فرقه‌ی بهائیت در برهه های زمانی مختلف در ایران نقش منفی و مخربی ایفا کرده است. پیدایش این فرقه خود موضوع مفصلی برای پژوهشهای تاریخ معاصر می‌باشد؛ با این حال از همان بدو پیدایش، این گروه سیاسی در شکل و شمایل یک فرقه‌ی به ظاهر مذهبی، در خدمت منافع بیگانگان روس، انگلیس و آمریکا قرار گرفت تا جایی که عباس افندی از سران این فرقه به پاس خدمات بی‌شائبه‌ی خود به انگلیسی‌ها و خیانت به مسلمانان؛ نشان و لوح سپاس از طرف امپراطور انگلیس دریافت کرد. در رزوگار سلطنت پهلویها، به ویژه پهلوی دوم، به علت مساعد شدن شرایط، حضور بهائیان در صحنه‌های اجتماعی، به خصوص سیاسی و اقتصادی گسترده‌تر شد؛ زیرا سیاست‌ها و برنامه‌های ضددینی دستگاه حاکمه‌، مطابق میل و هدف بهائیان واقع گشت. بدین‌ترتیب مقابله‌ی آنان با دولت از میان رفت و برعکس نوعی سازش و همکاری با آن به وجود آمد. این همکاری در روند افزایش تعداد نفوس بهائیان تأثیر گذارد.در این گاهشمار به بازخوانی حیات سیاسی و اجتماعی بهائیت در روزگار پهلوی اول و دوم خواهیم پرداخت.

1166      تولد شیخ احمد احسائی در احساء

1221      عزیمت شیخ احمد احسائی به ایران جهت زیارت امام رضا (ع)

1235      تولد علی‌محمد شیرازی در شیراز

1241      تکفیر شیخ احمد احسائی از سوی ملا محمد‌تقی برغانی و سایر علمای شیعه

1241      درگذشت شیخ احمد احسائی

1260      اعلام دعوی بابیت امام زمان توسط علی‌محمد شیرازی

1266      اعدام علی‌محمد باب در تبریز در 28 شعبان

1268      ترور نافرجام ناصرالدین‌شاه در 28 شوال، توسط عده‌ای از بابیان

1268      تبعید بابیان از ایران به دستور حکومت قاجاریه

1269      آزاد شدن میرزا حسینعلی نوری از زندان و عزیمت او به بغداد به همراه گماشتگان سفارت انگلیس و روس

1285      وقوع انقلاب مشروطیت در ایران

1285      اظهار علنی «من یظهره الهی» توسط میرزا حسینعلی بهاءالله

1288      انشعاب در فرقه‌ی بابیت و تقسیم آن به دو فرقه‌ی «ازلیه» و «بهائیه»

1288      تبعید «بهائیان» به عکا و «ازلیان» به قبرس از ادرنه به دستور دولت عثمانی

1287      عزیمت مورگان شوستر آمریکایی به ایران جهت اصلاح امور مالی

1292      آغاز جنگ جهانی اول

1295      تشکیل کمیته‌ی تروریستی مجازات به رهبری سه تن از افراد بهائی: ابوالفتح‌زاده، منشی‌زاده، مشکات‌الممالک

1332      کودتای 28 مرداد آمریکایی و انگلیسی

1332      تأسیس انجمن ضد بهائیت خیریه‌ی حجتیه‌ی مهدویه

1334      فتوای آیت‌الله بروجردی در قطع مراوده و معامله مسلمانان با بهائیان

1334      تخریب حظیرﺓالقدس بهائیان در 16 اردیبهشت توسط فرمانداری نظامی تهران

1335      مرگ شوقی افندی چهارمین رهبر بهائیان جهان

1340      تأسیس کانون مترقی

1340      درگذشت آیت‌الله بروجردی در 8 فروردین

1342      قیام 15 خرداد و دستگیری امام خمینی

1342      انتصاب منصور روحانی به وزارت آب و برق توسط حسنعلی منصور

1343      آزادی امام خمینی در 15 فروردین

1343      دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با آیت‌الله خمینی در قم (21 مرداد )

1343      ترور حسنعلی منصور در اول بهمن، توسط محمد بخارایی از اعضای هیئت مؤتلفه‌ی اسلامی

1343      نخست‌وزیر‌ی امیرعباس هویدا

1345      تصدی مقام ریاست اداره‌ی یکم و اداره‌ی کل سوم ساواک توسط پرویز ثابتی

1347      وزارت خانم فرخ‌رو پارسا در وزارتخانه‌ی آموزش و پرورش

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •