وقتی خودی ها جاسوس میشوند+عکس

وقتی خودی ها جاسوس میشوند+عکس

.در عکس نیروهای امنیتی شوروی در حال آماده کردن جاسوس امریکایی برای مبادله با جاسوس خود،با نیروهای امریکایی هستند.

جنگ سرد فجایع بزرگی را در تاریخ به یادگار گذاشت یکی از این فجایع دیوار برلین بود که سالها خانواده ها را از یکدیگر دور نگه داشته بود . ملت آلمان به دو نیم تقسیم شده بود و هر کس که بلوک شرقی بود اگر در آن سوی دیوار گرفتار میشد جاسوس به حساب می آمد و بر عکس . شاید عکس های تخریب دیوار برلین یکی از تلخ ترین صحنه های قرن 20 را آفرید که برخی مادران و فرزندان بعد از سالها هم را دوباره در آغوش گرفتند در این مبادله "ابل" جاسوس ارشد شوروی که در سال 1957 در منهتن به دام سازمان سیا افتاده بود با خلبان یک هواپیمای جاسوسی که در مه 1960 در شوروی به دام افتاد در میان پل و در حضور نیروهای نظامی و امنیتی دو کشور با یکدیگر مبادله شدند.در عکس نیروهای امنیتی شوروی در حال آماده کردن جاسوس امریکایی برای مبادله با جاسوس خود،با نیروهای امریکایی هستند.

 

وقتی خودی ها جاسوس میشوند+عکس

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •