اعطای اسناد مالکیت به کشاورزان در اصلاحات ارضی

اعطای اسناد مالکیت به کشاورزان در اصلاحات ارضی

جمعی از کشاورزان منطقه آذربایجان پس از دریافت اسناد مالکیت زمینهای کشاورزی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •