بی بند و باری در رژه انتخاباتی حزب ایران نوین

بی بند و باری در رژه انتخاباتی حزب ایران نوین

حزب ایران نوین که یکی از احزاب فرمایشی و دستوری رژیم پهلوی می باشد در یکی از رژه های انتخاباتی و نمایش خود شاهد بی و بندباری جنسی بود. در سند ذیل به این واقعه اشاره می شود و امیر عباس هویدا سعی دارد ‌آن را مخفی نگه دارد...

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •