دست و دلبازی دربار پهلوی در هدایای دیپلماتیک

دست و دلبازی دربار پهلوی در هدایای دیپلماتیک

در روابط خارجی و در دیدار مقامات مختلف کشورها با یکدیگر، هدایایی به منظور ایجاد و استمرار روابط حسنه رد و بدل می شود. در سند ذیل که مربوط به سال 1348 و دیدار دولتی بین مقامات دربار پهلوی با مقامات پادشاهی مراکش می باشد، شاهد ان هستیم که به دلیل فقدان مراجع نظارتی بر دربار پهلوی هدایایی گران قیمت از حساب بیت المال به مقامات کشور مراکش اهداء شده است. نکته جالب اینکه همیشه هدایایی که شاه از مقامات کشورهای خارجی دریافت می کرد بسیار ناچیز و ارزان قیمت بودند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •