معرفی کتاب رجال عصر پهلوی/ جمشید آموزگار

معرفی کتاب رجال عصر پهلوی/ جمشید آموزگار

وی از تکنوکرات‌هایی بود که به دنبال اجرای سیاست‌های آمریکا در ایران بود. وی در سال 1356 به نخست‌ویزی رسید، ولی حادثه‌ی سینمارکس آبادان باعث شد تا وی استعفاء داده و به خارج از کشور فرار کند. مرکز بررسی اسناد تاریخی در راستای معرفی رجال عصر پهلوی، اقدام به چاپ و نشر این مجموعه‌ی ارزشمند کرده است.

جمشید آموزگار از رجال شاخص و تأثیرگذار عصر پهلوی بود که به بیگانگان خصوصاً آمریکا وابستگی داشت. وی در خانواده‌ای مرفه و متنفذ به دنیا آمد و توانست به سرعت مراتب ترقی را طی کند. وی تحصیلاتش را در آمریکا گذراند و به گفته‌ی اسناد ساواک در همین زمان به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا وصل شد. نزدیکی به آمریکا باعث شد تا آموزگار پس از بازگشت به ایران وارد کابینه‌ی اقبال شده و پس از مدتی به وزارت کار در سال 1337 منصوب شود. براساس اسناد این مجموعه بسیاری از اعضای حزب ایران نوین آموزگار را عامل سیا معرفی کرده‌اند. وی از تکنوکرات‌هایی بود که به دنبال اجرای سیاست‌های آمریکا در ایران بود. وی در سال 1356 به نخست‌ویزی رسید، ولی حادثه‌ی سینمارکس آبادان باعث شد تا وی استعفاء داده و به خارج از کشور فرار کند. مرکز بررسی اسناد تاریخی در راستای معرفی رجال عصر پهلوی، اقدام به چاپ و نشر این مجموعه‌ی ارزشمند کرده است. کتاب شامل یک مقدمه‌ی جامع و کامل است که در آن مولف با تکیه بر اسناد این مجموعه و سایر منابع، زندگی جمشید آموزگار را از آغاز تا انجام مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از مقدمه نویسنده در معرفی آموزگار می‌نویسد: «وی از رفتارهای تملق‌آمیز و چاپلوس منشانه نسبت به شاه در هیچ شرایطی دریغ نمی‌کرد و همیشه سعی می‌کرد که شاه را خشنود نگه دارد. اظهارات و گزارش‌های مربوط به کارگزاران دولت حاکی از روحیه اطاعت و انقیاد وی به شاه و سلطه‌گری نسبت به زیردستان می‌باشد.» پس از مقدمه، اسناد کتاب ارائه شده است. مانند دیگر کتاب‌های مرکز بررسی اسناد تاریخی، چینش اسناد این مجموعه براساس ترتیب تاریخ بوده و در حاشیه‌ی بسیاری از اسناد گویاسازی‌هایی انجام شده است. اولین سند این مجموعه مربوط است به 15/1/1336 که گزارشی است از رئیس شهربانی کل کشور برای ریاست ستاد ارتش و سند پایانی کتاب نیز به 21/8/1357 باز می‌گردد که در آن به تصرف ویلاهای جمشید آموزگار به وسیله‌ی مردم نوشهر اشاره شده است. منابع و مآخذ و فهرست اعلام پایان بخش کتاب هستند. در انتها تعدادی عکس از سنین و موقعیت‌های مختلف جمشید آموزگار ضمیمه شده است که برای علاقمندان به تاریخ می‌توانند جالب باشند.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •