آخرین جنگ ناپلئون + عکس

آخرین جنگ ناپلئون + عکس

18 ژوئن سال 1815، ارتش "ناپلئون"، شامل 72 هزار نظامی در «واترلو» واقع در بلژیک امروزی از ارتشهای متحد از سپاهیان آلمان، انگلستان، هلند و ... شکست خورد، و تاریخ جهان فصل تازه ای را باز کرد.ارتشهای متحده روی هم 118 هزار نظامی داشتند که تلفات نبرد شامل 48 هزار فرانسوی و 25 هزار نظامی متحدین بود.

آخرین جنگ ناپلئون + عکس 

نگاره ای از «جنگ واترلو»، اثر "ویلیام سادلر" حدود سال 1839

18 ژوئن سال 1815، ارتش "ناپلئون"، شامل 72 هزار نظامی در «واترلو» واقع در بلژیک امروزی از ارتشهای متحد از سپاهیان آلمان، انگلستان، هلند و ... شکست خورد، و تاریخ جهان فصل تازه ای را باز کرد.ارتشهای متحده روی هم 118 هزار نظامی داشتند که تلفات نبرد شامل 48 هزار فرانسوی و 25 هزار نظامی متحدین بود."ناپلئون" در پی شکست قبلی به «جزیره اِلب» در مدیترانه تبعید شده بود که پنهانی به فرانسه بازگشت، فرانسویان از او استقبال کردند که دولتهای معاند سریعا اتحادیه هفتم را علیه او تشکیل دادند، ارتش آلمان به فرماندهی "فیلد مارشال بلوخر" با 50 هزار نظامی و متحدین دیگر به فرماندهی "ژنرال ولینگتون" انگلیسی با 68 هزار نظامی برای جنگ با او به حرکت درآمدند."ناپلئون" تصمیم گرفت که ارتش آلمان را پیش از پیوستن به نظامیان تحت فرماندهی "ولینگتون" از میان بردارد ولی نیروهای او در جایی به نظامیان "بلوخر" رسیدند که زمین بر اثر باران شدید به صورت لجنزار درآمده بود و تاخت اسب و استقرار توپ در آن دشوار بود. "ناپلئون" منتظر خشک شدن زمین شد که نیروهای "ولینگتون" هم رسیدند."ناپلئون" با اشتباه تاخیر در آغاز حمله و برغم جانفشانی نظامیانش شکست خورد و تسلیم شد. «نبرد واترلو» سه روز طول کشید و از رویدادهای تاریخ ساز جهان بشمار می رود.در پی این شکست، لوئی 18 به سلطنت فرانسه بازگشت و ناپلئون به «جزیره سنت هلن» در اقیانوس اطلس تبعید شد و عملا در زندان انگلیسی ها قرارگرفت.وی در سال 1821 در این جزیره دورافتاده درگذشت

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •