جراحی مغز در ۴۰۰۰ سال پیش+عکس

جراحی مغز در ۴۰۰۰ سال پیش+عکس

یک باستان شناس ترک کشف کرد که انسانها از ۴ هزار سال قبل و در عصر برونز عمل جراحی مغز انجام می دادند.

اوندر بیلجی باستان شناس ترک در سایت باستانی "ایکیزتب" نزدیک به دریای سیاه دراستان سامسون ترکیه بقایای لوازم جراحی مربوط به عصر برونز را پیدا کرده است. 

 
این باستان شناس دو چاقوی اوبزیدان (چاقویی که تیغه آن با شیشه معدنی سنگهای آتشفشانی ساخته می شود) به همراه ۷۰۰ جمجمه را پیدا کرد که از این تعداد ۱۴ جمجمه به صورت مستطیلی برش خورده بودند. این کشف نشان می دهد در این منطقه عمل جراحی مغز انجام می شده است.

 
در این سایت بین ۳۲۰۰ تا ۲۱۰۰ قبل از میلاد حدود ۳۰۰ نفر ساکن بوده اند.
 
نتایج این بررسیها نشان می دهد که در برخی از موارد جراحی مغز، بافت استخوانی جمجمه بیمار ترمیم شده و بیمار حتی دو تا سه سال پس از عمل جراحی به زندگی خود ادامه داده است.
 
 

 
 فرضیات مختلفی درباره استفاده از این چاقوها در عملهای جراحی پزشکی مغز و هدف از انجام این عملها ارائه شده است. یکی از این فرضیات پیشنهاد می کند که جراحان عصر برونز برای رقیق کردن فشار خون در ادامه یک خونریزی مغزی این عملها را انجام می دادند.
 
فرضیه دیگری نشان می دهد که این عملهای جراحی برای خارج کردن تومورها انجام می شده است اما مهمترین فرضیه ای که تاکنون مطرح شده نشان می دهد که این عملها برای ترمیم جراحات مغزی بوده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •