مگر پس فردا سه شنبه نیست؟

مگر پس فردا سه شنبه نیست؟

شاه از روی طعنه به هویدا گفته بود: مگر پس فردا سه شنبه نیست؟ هویدا جواب داد: بله. شاه ادامه داده بود: مگر نمی دانید که سه شنبه صبح منصور روحانی با معشوقه اش قرار دارد.

جوان و تاریخ- تاریخ شفاهی

مگر پس فردا سه شنبه نیست؟

 

محمدرضا پهلوی علاقه زیادی داشت که به جزئیات زندگی مقامات سیاسی خود مطلع باشد. رسیدن به این اطلاعات برای او بسیار آسان بود. ساواک همه اطلاعات لازم را در اختیار او قرار می داد. شاید همین امر بود که باعث می شد تا برخی از رجال سیاسی عصر پهلوی حتی در خلوت خود نیز به اعلیحضرت توهین نمی کردند و با شنیدن نام او از جا بر می خیزیدند. داستان زیر که از زبان احسان نراقی بیان می شود، به خوبی بیانگر تلاش شاه برای دستیابی به ریزترین اطلاعات در مورد نیروهای خود است:

 

«یادم می آید روزی پیش هویدا بودم. از قدیم با هم دوست بودیم. آن روز خیلی سر حال بود و موضوع جالبی را به من گفت. گفت که در دیدار با شاه موضوعی مطرح شده بود، به شاه گفتم: اجازه دهید پس فردا این موضوع را که به منصور روحانی هم مربوط می شود در جلسه ای با حضور او مطرح کنیم. شاه از روی طعنه به هویدا گفته بود: مگر پس فردا سه شنبه نیست؟ هویدا جواب داد: بله. شاه ادامه داده بود: مگر نمی دانید که سه شنبه صبح منصور روحانی با معشوقه اش قرار دارد. کاری کنید که با آن تداخل پیدا نکنند. به این ترتیب شاه علاقه داشت این قبیل اطلاعات را در مورد افراد داشته باشد تا به موقع با دست گذاشتن روی نقاط ضعف آنها بتواند تصمیم بگیرد. او دستگاه امنیتی را برای این قبیل اطلاعات می خواست. اینکه مثلا فلان وزیر، خانه اش شخصی است یا اجاره ای و با چه کسانی بیشتر مربوط است و نقاط ضعفش در چه مسائلی است.»1

 

1-احسان نراقی، گفت و گو با احسان نراقی، به کوشش: مرتضی رسولی پور، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر، 1394، ص 34.


مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •