مصونیت سیاسى مستشاران آمریکائى مقیم ایران

مصونیت سیاسى مستشاران آمریکائى مقیم ایران

در سال 1964 مقامات آمریکائى جهت مستشاران نظامى خود در ایران تقاضاى مصونیت سیاسى نموده و قرار بر این گردیده که جهت 87 نفر (50 نفر درجه‏دار و 27 نفر افسر) که طبق جدول زمانى جمع کل مستشاران نظامى در ایران مى‏باشند ...


از: ساواک                                  به: رسب 2 (ضداطلاعات)

برابراطلاع واصله:
     در سال 1964 مقامات آمریکائى جهت مستشاران نظامى خود در ایران تقاضاى مصونیت سیاسى نموده و قرار بر این گردیده که جهت 87 نفر (50 نفر درجه‏دار و 27 نفر افسر) که طبق جدول زمانى جمع کل مستشاران نظامى در ایران مى‏باشند در صورتى که نامبردگان حین انجام وظیفه براى ارتش شاهنشاهى مرتکب جرمى گردند موضوع رسیدگى از صلاحیت مقامات قضائى ایران خارج و متهم بایستى به خاک آمریکا مراجعت و محاکمه و نتیجه محاکمه به اطلاع مقامات ارتش و قضائى ایران برسد و به همین دلیل تعداد 87 کارت مصونیت سیاسى براى نظامیان آمریکائى صادر و جهت مزید اطمینان بیشتر قرار بر این گردیده در صورتى که اینگونه نظامیان مرتکب جرم گردند قبلاً موضوع رسمى بودن مستشار نظامى آنان (فقط براى 87 نفر) به تأیید دفتر وزارت جنگ رسیده و اقدام لازم طبق قرارداد به عمل آید، اینک شایع است موضوع استفاده از 87 کارت مصونیت سیاسى به حدود 700 نفر که حتى شامل راننده سرباز و تکنسین شده رسیده و نامبردگان جهت گریز از جرائمى که مرتکب مى‏گردند برخلاف اصل قرارداد به میل خود تعداد کارتهاى 87 نفر را به 700 نفر رسانیده‏اند.
اطلاعیه روى کاغذ بدون گمرک 16/5

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •