عکس/سیاهه جهیزیه عروس سال ۱۳۳۵

عکس/سیاهه جهیزیه عروس سال ۱۳۳۵

پشه نامه : فهرست سیاهه و ریز تمام جهیز عروس که به امضای داماد رسانند و به کسان عروس دهند. صورت و سیاهه ٔ اسباب و جهاز زن که بخانه ٔ شوی آرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •