عکس/ کلاس ریاضی در دوره قاجار

عکس/ کلاس ریاضی در دوره قاجار

دو بعلاوه دو همیشه و همه جا می شود چهار؛ اما شکل آموزش ریاضی در قدیم با مدارس امروزی خیلی تفاوت داشته است. عکس زیر مربوط به عصر قاجار است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •