یک مدرسه دولتی در دوره قاجار/عکس

یک مدرسه دولتی در دوره قاجار/عکس

عده ای از دانش آموزان یک مدرسه دولتی در اواخر دوره قاجاریه

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •