رئیس جمهوری امریکا در حال سخنرانی برای ارتش متفقین

رئیس جمهوری امریکا در حال سخنرانی برای ارتش متفقین

سخنرانی ژنرال آیزنهاور برای چتربازان قوای متفقین پیش از حمله به مواضع نازی ها. ژوئن 1944

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •