حزب رستاخیز به روایت اسناد

حزب رستاخیز به روایت اسناد

«حزب رستاخیز ملت ایران» که در تاریخ 11 اسفند 1353 طی کنفرانسی رادیو ـ تلویزیونی به عنوان تنها حزب فراگیر در راستای برنامه‌های بلند پروازانه محمد‌رضا پهلوی برای رسیدن به «دروازه‌های تمدن بزرگ» برپا شده بود، بیش از آنکه از متن جامعه‌ی ایران برخیزد، حاصل فضای ناشی از افزایش درآمدهای سرشار نفت و به تبع ‌آن افزایش قدرت سرکوب رژیم پهلوی بود.

 

گزارش خبری ساواک در خصوص خبر مندرج در بولتن شماره 130 خبرگزاری پارس به نقل از رادیو صدای ملی ایران تحت عنوان " فعالیتهای احزاب در ایران " درباره فعالیتهای حزب مردم و حزب ایران نوین و علت تشکیل حزب رستاخیز توسط محمد رضا پهلوی به منظور پایان دادن به مناقشات دو حزب و عدم تحمل اعتراضات علیه رژیم پهلوی

 

گزارش ساواک در خصوص اظهارنظر مردم درباره حزب رستاخیز و اعمال نظر بعضی از مسئولین حزب به نفع شخصی خود در جامعه

مکاتبه ی فرماندهی ژاندارمری کشور با ریاست ساواک در خصوص یک برگ اعلامیه مضره مبنی بر حرام دانستن عضویت در حزب رساخیز از سوی امام خمینی.


به فتوای حضرت آیت الله امام خمینی عضویت در حزب رستاخیز ملی ایران مانند بیعت با یزید بن معاویه می باشد و این عمل بر تمام مسلمانان حرام است

گزارش خبری ساواک در مورد اظهارات دکتر یوسفیه در خصوص بیان آثار رژیم تک حزبی و لزوم برخورد شدید با به وجود آورندگان تفکر سیستم تک حزبی در کشور.


تحریم عضویت در حزب رستاخیز از سوی آیت الله محمدرضا گلپایگانی و عدم موافقت سایر آیات عظام با عضویت در حزب مزبور

 

شایعات در مورد احتمال انتخاب دکتر منصور میرخانی به سمت معاون دبیر کل حزب رستاخیز و نظریه ساواک در خصوص فساد اخلاقی ، سوابق سوء سیاسی و هوچی بودن نامبرده .


استفاده از دانش آموزان برای پرکردن سالن در مراسم نیایش حزب رستاخیز و نظریه ساواک در خصوص انتقاد از خبر مندرج در روزنامه رستاخیز مبنی بر شرکت میلیونها نفر از اعضای حزب در مراسم نیایش.

گزارش ساواک در خصوص خودداری محمدرضا شاه بختی ( لوله کش شهرداری اشتهارد ) از انجام کار منوچهر هورشاد ( کارمند حزب رستاخیز) به خاطر عضویت وی در حزب رستاخیز، اتهامات شاه بختی به هورشاد مبنی بر جاسوسی وی برای حزب رستاخیز و اهانت شاه بختی به بنیانگذار حزب (محمدرضا پهلوی)، درگیری شاه بختی با محمد بختیاری بخاطر مسئله مذکور


 
با بررسی و مطالعه اسناد و مدارک مذکور درباره حزب رستاخیز نکات زیر برداشت می گردد:
•    فعالیت احزاب ایران نوین و مردم در چارچوب دستورات محمدرضا شاه.
•    هدف اصلی دو حزب ایران نوین و مردم مدح رژیم سلطنتی.
•    اجرای برنامه های دربار به وسیله احزاب مذکور و خدمت گذاران صدیق شاه.
•    برملا شدن جنبه های منفی رژیم پهلوی حاصل از مناقاشات دو حزب ایران نوین و مردم در جریان رقابت با یکدیگر برای ابراز چاکری نسبت شاه و دربار.
•    تأسیس حزب رستاخیز برای پایان دادن به مناقشات.
•    عدم تحمل شاه مبنی بر شنیدن انتقاد و اعتراض و کودتا محمدرضا شاه علیه حزب ایران نوین و مردم با تأسیس حزب رستاخیز به نقل از خبرگزاری پارس. ( این دو حزب در واقع دستپخت خود شاه بودند.)
•    تلقی شاه از حزب رستاخیز به عنوان " نوزاد حزب ایران نوین " و عدم وجود اختلاف با حزب مذکور از نظر پایه های ایدئولوژیک و سیاسی.
•    اظهار نظر مردم درباره حزب رستاخیز و آثاری چون خودکامگی.
•    بدبینی نسبت به حزب رستاخیز در میان جوانان.
•    حیف و میل ثروت کشور به دلیل عدم اجرای درست برنامه ها.
•    حرام دانستن عضویت در حزب رستاخیز توسط امام خمینی و پخش آن به صورت اعلامیه.
•    تلقی از نطام تک حزبی به عنوان اقدامی خیانت بار شاه. ( در واقع شاه را می توان خائن اصلی دانست که خوی و خصلت  استبدادی به خود گرفته و می خواهد در داخل کشور مرکز تمام قدرت ها باشد.)
•    استبدادی بودن نظام تک حزبی
•    مخالفت آیات با عضویت در حزب رستاخیز.
•    مخالفت طرفداران آیت الله گلپایگانی با عضویت حزب رستاخیز.
•    احتمال عضویت برخی افراد هوچی و شالاتان در حزب رستاخیز و فاسد. ( البته دکتر میرخانی فردی هوچی و شالاتان بوده و رابطه نامشروع با زنان از نقاط ضعف نامبرده می باشد.)
•    انتقاد از دروغ گویی روزنامه رستاخیز مبنی بر شرکت میلیونها نفر از اعضای حزب در مراسم نیایش.
•    بی تفاوتی مردم نسبت به حزب رستاخیز به دلیل دروغ گویی.
•    حرام دانستن پول اعضای حزب رستاخیز.


مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •