انگلیس چگونه به کارخانه اسلحه‌سازی آلمان ها حمله کرد؟

انگلیس چگونه به کارخانه اسلحه‌سازی آلمان ها حمله کرد؟

جنگ جهانی دوم بر ابزارهای کشتار در جهان افزود. در این زمینه در خود برهه جنگ سه کشور آمریکا، آلمان و انگلیس پیشتاز بودند. آنها سلاح هایی را علیه هم استفاده می کردند که باعث بهت و غافلگیری دیگری می شد.

جوان و تاریخ- اخبار تاریخی

 

جنگ جهانی دوم با همه مخاطرات و کشتارهایی که در آن صورت گرفت، عرصه ابداعات نظامی نیز بود. این ابداعات هم در زمینه استفاده از تاکتیک های جدید تر برای جنگیدن بود و هم دربردارنده جنگ افزارهای جدیدی که ساخته می شد. بدین ترتیب این جنگ بر ابزارهای کشتار در جهان افزود. در این زمینه در خود برهه جنگ سه کشور آمریکا، آلمان و انگلیس پیشتاز بودند. آنها سلاح هایی را علیه هم استفاده می کردند که باعث بهت و غافلگیری دیگری می شد. همچنان که آمریکا به ناگهان سلاح اتمی را علیه ژاپن مورد استفاده قرار داد. در زیر مورد دیگری از این جنگ افزارها مورد اشاره قرار می گیرد:

انگلیس چگونه به کارخانه اسلحه‌سازی آلمان ها حمله کرد؟

«از جمله اقدامات شگرف نیروی هوایی انگلیس در هفته اخیر حمله بزرگی است که بمب افکن های سنگین انگلیس به کارخانه اسلحه سازی معروف «کروزو» در مشرق فرانسه برده اند. اهمیت این حمله از دو جهت است: یکی آنکه نود و چهار بمب افکن چهار موتوره انگلیسی از نوع لنکاستر که درین حمله شرکت جسته اند، هنگام روز یعنی از ظهر شنبه بمب های خود را بر کارخانه های معروف کروزو فرو ریخته اند و دیگر آنکه این بمب افکن ها بی آنکه از طرف هواپیمای شکاری مشایعت شوند سیصد مایل راه را پیموده و پس از انجام ماموریت خود دوباره همین مقدار مسافت را طی کرده و به ایستگاه های خویش برگشته اند....»

«لیکن به قسمی اطلاع می رسد در طی این جمله چندان دفاع موثری از طرف آلمان ها که این کارخانه ها در دست آنهاست و برای آنها کار می کند ابراز نداشته اند و فقط یکی از بمب افکن های مهاجم به مرکز خود بازنگشته است. کارشناسان نظامی این حمله را یکی از حملات بسیار مهیج و خارق العاده تشخیص داده اند. روزنامه های انگلیسی نیز این حمله را... حاکی از روش نوینی می دانند که در هوانوردی پدیده آمده است.»1

1-روزنامه اطلاعات، بیست و نهم مهرماه 1321، شماره 5020، ص 1


مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •