عکسی زیبا از کوچ عشایر

عکسی زیبا از کوچ عشایر

ایل و ایلیاتی هنوز در کوه و کمر و دشت و دمن جای پای خود را به جای می گذارد و این جای پایی از تاریخ و زندگی کوچ نشینی است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •