نمایش قدرت دمکراتها در تبریز/عکس

نمایش قدرت دمکراتها در تبریز/عکس

اجتماع مردم به هنگام تماشای مراسم رژه نیروهای نظامی فرقه دموکرات آذربایجان دریکی از خیابان های شهر تبریز

جوان و تاریخ- عکس

نمایش قدرت دمکراتها در تبریز/عکس

اجتماع مردم به هنگام تماشای مراسم رژه نیروهای نظامی فرقه دموکرات آذربایجان دریکی از خیابان های شهر تبریز

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •