رژه انتخاباتی اعضای حزب ایران نوین

رژه انتخاباتی اعضای حزب ایران نوین

رژه زنان عضو حزب ایران نوین از مقابل تمثال محمدرضا پهلوی جلوی ساختمان مجلس سنا، در یکی از مناسبتهای ملی

جوان و تاریخ- عکس

رژه انتخاباتی اعضای حزب ایران نوین

رژه زنان عضو حزب ایران نوین از مقابل تمثال محمدرضا پهلوی جلوی ساختمان مجلس سنا، در یکی از مناسبتهای ملی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •