میتینگ انتخاباتی حزب ایران نوین درشهر مراغه / عکس

میتینگ انتخاباتی حزب ایران نوین درشهر مراغه / عکس

امیر عباس هویدا به عنوان دبیرکل حزب ایران نوین، با حضور در شهرهای مختلف کشور و ایراد سخنرانیهای مختلف و برگزاری اجتماعات از طبقات خاص، سعی می کرد این حزب را به عنوان حزب مردمی و ملی معرفی نماید.

جوان و تاریخ- عکس

میتینگ انتخاباتی حزب ایران نوین درشهر مراغه / عکس

امیر عباس هویدا به عنوان دبیرکل حزب ایران نوین، با حضور در شهرهای مختلف کشور و ایراد سخنرانیهای مختلف و برگزاری اجتماعات از طبقات خاص، سعی می کرد این حزب را به عنوان حزب مردمی و ملی معرفی نماید.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •