مصاحبه رادیویی دیکتاتور و همسرش با رادیو سوییس

مصاحبه رادیویی دیکتاتور و همسرش با رادیو سوییس

یکی از تفریحات و خوشگدرانیهای محمدرضا پهلوی از حساب خزانه ملی، سفرهای متناوب به کشور سوییس بود؛ محلی که محمدرضا پهلوی تحصیلات خود را در آنجا به اتمام رسانیده بود.

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

شاه و فرح

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •