چرا آمریکایی ها در ایران مدرسه می ساختند؟

چرا آمریکایی ها در ایران مدرسه می ساختند؟

به خاطر دارم یکی از موسسین کالج گفته بود: آن پیرزن آمریکایی که به مدرسه کمک مالی می کند دلش به این خوش است که در سال چند نفر به آیین مسیحیت درآیند...

 

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

اهداف و انگیزه های کمک خارجی ها در طول تاریخ معاصر ایران همیشه مبتنی بر نفوذ بیشتر در ایران بوده است. واقعیت این است که این مسئله تنها دولت های اروپایی را در بر نمی گیرد بلکه حتی مردم اروپایی و آمریکایی نیز از این قائده مستثنی نبودند. من جمله آنکه انگیزه های آنان از تاسیس مدارس و کالج ها نیز برپایه سود استوار بود:

«این کالج را میسیونرهای مذهبی آمریکایی برپا کردند و هزینه آن را هم خودشان می پرداختند. آنان مدرسه را به منظور ترویج مسیحیت احداث کردند. به خاطر دارم یکی از موسسین کالج گفته بود: آن پیرزن آمریکایی که به مدرسه کمک مالی می کند دلش به این خوش است که در سال چند نفر به آیین مسیحیت درآیند. به طوری که می دانم چند نفر از محصلین مانند امیر بیرجندی، جهانگیری و یا جهانشاه صالح مسیحی شدند فقط برای آنکه بیشتر از امکانات کالج استفاده کنند. وقتی با آنان صحبت می کردیم می گفتند: مسلمان هم هستیم. در واقع  این قبیل افراد پایبند به هیچ دینی نبودند. البته بعدها جهانشاه صالح آنقدر به آمریکا نزدیک شد که به عضویت سازمان سیا در آمد منظورم این بود که دولت امریکا به طور رسمی نقشی در ایجاد این مدارس نداشت.»

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •