دلقکی به نام شیخ شیپور

دلقکی به نام شیخ شیپور

یکی از از دلقکهای دوره ناصرالدین شاه قاجار معروف به شیخ شیپور به اتفاق عده ای از رجال و صاحب منصبان دولتی در یک مراسم مهمانی در اواخر دوره قاجاریه مشاهده می شود.

 

کافه تاریخ- عکس

 

یکی از از دلقکهای دوره ناصرالدین شاه قاجار معروف به شیخ شیپور به اتفاق عده ای از رجال و صاحب منصبان دولتی در یک مراسم مهمانی در اواخر دوره قاجاریه مشاهده می شود. یکی از سرگرمی های مراسمات دولتی در دوران قاجاریه، اجرای مراسم توسط دلقکهای درباری بود.

شیخ شیپور

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •