تولیت حرم امام رضا در دوره ناصرالدین شاه که بود؟

تولیت حرم امام رضا در دوره ناصرالدین شاه که بود؟

به علت درگیری بین جانشینان شاهرخ نادری و هرج و مرج اوایل دوره قاجاریه، آستان قدس تا مدتها از تولیت برخوردار نبود، و اداره آستان قدس در اختیار صاحب منصبان و بزرگان آستان قدس بود؛ چنانکه اسناد باقیمانده حاکی از آشفتگی و عدم نظم در امور آستان می‌باشد.

 

کافه تاریخ- عکس

 

به علت درگیری بین جانشینان شاهرخ نادری و هرج و مرج اوایل دوره قاجاریه، آستان قدس تا مدتها از تولیت برخوردار نبود، و اداره آستان قدس در اختیار صاحب منصبان و بزرگان آستان قدس بود؛ چنانکه اسناد باقیمانده حاکی از آشفتگی و عدم نظم در امور آستان می‌باشد. در آن زمان این وضعیت تا آمدن میرزا موسی‌خان فراهانی ادامه داشت؛ با تلاش و کوشش وی اوضاع بهبود یافت و تولیت در دوره قاجاریه با دوره‌های قبلی تفاوت‌های ماهوی زیادی پیدا نمود.در این تصویر حسین متولی باشی (پدر علی موید ثابتی) متولی آستان قدس در زمان ناصرالدین شاه دیده می شود.

حسین متولی باشی

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •