کشف مشروبات الکلی در زیر زمین خانه وزیر امور خارجه

کشف مشروبات الکلی در زیر زمین خانه وزیر امور خارجه

عکسی از کشف ۴۰۰۰ بطری مشروبات الکلی در خانه اردشیرزاهدی «سفیرایران در انگلستان و امریکا و وزیرامورخارجه پهلوی» که از زیرزمین خانه وی کشف شده بود.

کافه تاریخ- کشکول

مشروبات

 عکسی از کشف ۴۰۰۰ بطری مشروبات الکلی در خانه اردشیرزاهدی «سفیرایران در انگلستان و امریکا و وزیرامورخارجه پهلوی» که از زیرزمین خانه وی کشف شده بود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •