برآوردهای غلط کودتاچیان در 25 مرداد

برآوردهای غلط کودتاچیان در 25 مرداد

وقتی نصیری به محل اقامت مصدق رسید ناگهان خود را در برابر نیرویی بسیار بزرگ تر دید. در آنجا سرهنگ ممتاز فرمانده تیپ دوم کوهستانی با چهار تانک در انتظار او بود.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

کودتای 28 مرداد در شرایط باور نکردنی و ناپایدار موفق به رسیدن به نتیجه و فرجام شد. همه چیز به ضرر کودتاچیان رقم خورد. بسیاری از برآوردهای آنان اشتباه از کار درآمد. اما صبر و حوصله آنان برای تداوم کار به نفعشان شد. در حالی مصدق و همراهانشان از بهترین فرصت ها کمترین استفاده را کردند. اولین مواجه میان کودتاچیان و حامیان مصدق اصلا در تصور کودتاچیان نبود:

«وقتی نصیری به محل اقامت مصدق رسید ناگهان خود را در برابر نیرویی بسیار بزرگ تر دید. در آنجا سرهنگ ممتاز فرمانده تیپ دوم کوهستانی با چهار تانک در انتظار او بود. به جای آن که نصیری نخست وزیر را باز داشت کند مصدق دستور داد نصیری را باز داشت کنند. مصدق فرمان شاه را جعلی خواند و گفت که شاه فاقد اختیار قانونی برای عزل و نصب نخست وزیر است واین موضوع از اختیارات مجلس است. از سوی دیگر هنگامی که باتمانقلیچ به ستاد ارتش رسید با نیرویی بسیار پرشمار و یک دستگاه تانک روبه رو شد. باتمانقلیچ فرار کرد اما معاونش آزموده بازداشت شد. ویلبر از به هم خوردن همه چیز کاملا گیج شده بود.»1

1-یرواند آبراهامیان، کودتا: 28 مرداد، سازمان سیا و ریشه­های روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1392، چاپ سوم،  ص 255

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •