سیاست «یکی به نعل یکی به میخ» عین الدوله در ماجرای مشروطه

سیاست «یکی به نعل یکی به میخ» عین الدوله در ماجرای مشروطه

برخی از شخصیت های عصر مشروطه جدا از اینکه طرفدار یا مخالف مشروطه بودند به گونه ای عمل می کردند که در صورت پیروزی هر یک از طرفین مبارزه، بتوانند آینده خود را تضمین نمایند. یکی از این شخصیت ها عین الدوله بود . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

برخی از شخصیت های عصر مشروطه جدا از اینکه طرفدار یا مخالف مشروطه بودند به گونه ای عمل می کردند که در صورت پیروزی هر یک از طرفین مبارزه، بتوانند آینده خود را تضمین نمایند. یکی از این شخصیت ها عین الدوله بود:

سیاست یکی به نعل و یکی به میخ عین الدوله در ماجرای مشروطه

«عین الدوله فردی مغرور،سخت گیر، طماع و مستبد و در عین حال با هوش بود. پیش از پیروزی نهضت مشروطیت به آزادیخواهی اعتقاد چندانی نداشت و رفتار خشن و خوی تند و وابستگی به خاندان سلطنتی مانع همراهی او با مشروطه خواهان می شد، هنگامی که نهضت مشروطه به پیروزی رسید مخالفتی با مشروطه خواهان به عمل نیاورد گرچه وی از طرف محمد علیشاه برای کنترل اوضاع تبریز به آذربایجان رفت اما از دست زدن به هر اقدامی علیه مشروطه خواهان خودداری ورزید. علی رغم خوی تند و خشن و مستبد خود هیچ گاه اجنبی پرست نبود و با اجانب سروسری نداشت. استقامت در مقابل فشارهای سیاسی روس و انگلیس توفیق نسبی در صرفه جویی مالی تعدیل بودجه مملکتی و کاستن از خرجهای گزاف درباری از خصوصیات ممتاز حکومت وی در پیش و پس از پیروزی مشروطه می باشد. عین الدوله برخلاف اتابک امین السلطان از مخارج بیهوده و اعطای انعام و جایزه و بخشش خودداری می نمود و مهر خود را بیهوده در اختیار کسی قرار نمی داد.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •