تصویری از کودکی ناصرالدین شاه قاجار

تصویری از کودکی ناصرالدین شاه قاجار

تصویری که در آن ناصرالدین شاه قاجار معروف به قبله عالم ، سلطان صاحبقران و شاه شهید در کودکی و شمیر به دست به اتفاق چند تن از درباریان مشاهده می شود.

کافه تاریخ- عکس

در این تصویر ناصرالدین  شاه  قاجار معروف به قبله عالم ، سلطان صاحبقران و شاه شهید در کودکی و شمیر به دست  به  اتفاق  چند تن  از درباریان  مشاهده می شود.

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •