تصویری از  پایین کشیده شدن مجسمه فرح در شمال ایران

تصویری از پایین کشیده شدن مجسمه فرح در شمال ایران

انقلابیون منجیل در حال پایین کشیدن مجسمه فرح دیبا. سال ۱۳۵۷

کافه تاریخ- تاریخستان

 

پایین کشیده مجسمه فرح در شمال ایران

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •