اهدای تاج گل به دیکتاتور

اهدای تاج گل به دیکتاتور

مولفه دیکتاتوری نظامی، خصیصه بارز و مشترک پدر و پسر پهلوی می باشد. آنها یک دلیل برای اثبات مدعای خود آورده‌اند و آن رابطه متقابل نهاد ارتش و نهاد سلطنت در بقاء و موجودیت یکدیگر می‌باشد. به گواه تاریخ هر دو شاه پهلوی، با تکیه بر ارتش توانستند به قدرت رسیده و پایه‌های سلطنت خود را استمرار بخشند.

 

کافه تاریخ- عکس

 

مولفه دیکتاتوری نظامی، خصیصه بارز و مشترک پدر و پسر پهلوی می باشد. آنها یک دلیل برای اثبات مدعای خود آورده‌اند و آن رابطه متقابل نهاد ارتش و نهاد سلطنت در بقاء و موجودیت یکدیگر می‌باشد. به گواه تاریخ هر دو شاه پهلوی، با تکیه بر ارتش توانستند به قدرت رسیده و پایه‌های سلطنت خود را استمرار بخشند. ازاینرو ارتش پهلوی به ویژه در دوران محمدرضاشاه تبدیل به سازمانی خاص، موردعلاقه و مورد اعتماد تبدیل شد. محمدرضا پهلوی که تحقیر ارتش ایران توسط قوای متفقین در شهریور 1320 را به چشم خود دیده بود، بعد از به قدرت رسیدن با جلب موافقت سران متفقین، موضوع نوسازی ارتش را در دستور کار اصلی خود قرارداد. با توجه به کنشگری موثر امریکا بعد از جنگ جهانی دوم در تحولات سیاسی و نظامی ایران، این کشور به عنوان راهبر و مشاور نوسازی ارتش ایران از سوی شاه جوان انتخاب شد و لذا سیل خریدهای تسلیحاتی و کمکهای مستشاری ماشین جنگی امریکا روانه ایران شد؛ روندی که از ارتش ایران نهادی وابسته و زرادخانه‌ای برای انباشت تسلیحات امریکایی ایجاد نمود، تا یک ارتش مستقل و حافظ ملت.

رضا شاه

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •