آمریکایی ها برای کودتا 28 مرداد چقدر خرج کردند؟

آمریکایی ها برای کودتا 28 مرداد چقدر خرج کردند؟

در تاریخ معاصر ایران دو کودتای موفق اتفاق افتاده است. کودتاهایی که هر دو در راستای منافع غرب بوده است. یکی از کودتاها باعث تاسیس حکومت پهلوی شد و دیگری حکومت از دست رفته پهلوی را بار دیگر بازگرداند...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در تاریخ معاصر ایران دو کودتای موفق اتفاق افتاده است. کودتاهایی که هر دو در راستای منافع غرب بوده است. یکی از کودتاها باعث تاسیس حکومت پهلوی شد و دیگری حکومت از دست رفته پهلوی را بار دیگر بازگرداند. هر دو این کودتاها، از وجود دو عنصر برخوردار بودند: یکی پولی که از خارج می آمد و دوم حضور گروهی خیانت پیشه در داخل کشور که در راستای منافع غرب گام بر می داشتند:

کودتای 28 مرداد

«به یقین بدون دخالت سازمان سیا، کودتای سال 1332 به وقوع نمی پیوست. سیا عملیات آژاکس را طراحی کرد، مبلغ گزافی را برای اجرای آن پرداخت طبق تخمینها از 100000 تا 2 میلیون دلار و یکی از خلاق ترین عوامل خود را مامور این کودتا کرد. با این حال کرمیت روزولت و یارانش بدون کمک همدستان ایرانی موفق نمی شدند. دو گروه کمکهای ارزشمندی کردند: نخست برادران رشیدیان و سایر عوامل پنهانی که در طول سالها شبکه ی وسیعی را درست کرده بودند که به انتظار ورود روزولت بودند و دوم افسران ارتش که در آن روز سرنوشت ساز به عملیات مسلحانه دست زدند.»

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •