دسته کورها و دسته مومن؛ گروه های موسیقی معروف عهد قجری

دسته کورها و دسته مومن؛ گروه های موسیقی معروف عهد قجری

در واخر دوره ناصری دو دسته موسیقی در تهران خیلی معروف بودند. دسته کورها و دسته مومن. دسته کورها از شش نفر که دو نفر آنها زن بودند تشکیل گردیده بود . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

گروه های موسیقی در ایران قاجار

در واخر دوره ناصری دو دسته موسیقی در تهران خیلی معروف بودند. دسته کورها و دسته مومن. دسته کورها از شش نفر که دو نفر آنها زن بودند تشکیل گردیده بود. رئیس آنها کریم، تار و کمانچه می زد، دختر کریم نیز کمانچه می کشید و زن دیگر آواز می خواند. در دسته مومن نیز، خود مومن دایره می زد و می خواند و دو دختر او که در این  دسته بودند یکی ارگ سنتی می نواخت و دیگری می رقصید و مادرشان نیز ضرب می گرفت. علاوه بر اینها، دسته های دیگری بودند مثل دسته « کل رشتی»، دسته «طاووس»، دسته ماشاءالله و....

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •