معنای عجیب حزب و حزب گرایی در عصر پهلوی

معنای عجیب حزب و حزب گرایی در عصر پهلوی

: شیوه عضوگیری رستاخیز به این شکل بود که دفتر ثبت نام را در ادارات و سازمان های گوناگون می گرداندند تا همه اسم خود را در آن بنویسیند....

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

 حزب معنی و مفهومی خاصی دارد. من جمله آنکه در عرصه عمومی به فعالیت می پردازد و جای آن در دستگاه های دولتی و ادارات و نهادهای وابسته به حاکمیت نیست. در واقع حزب بیشتر در فضای جامعه مدنی به ارتباط با مردم می پردازد تا بتواند قدرت را بدست آورد. اما در حکومت پهلوی حتی معنای حزب نیز تغییر کرده بود و حزب از بالا و به دستور شاهنشاه همایونی فعالیت می کرد و مردم مجبور بودند به عضویت آن درآیند. در حالی که ذات مفهوم تحزب، بر رویکرد داوطلبانه تاکید دارد:

 

حزب رستاخیز

 

 «شیوه عضوگیری رستاخیز به این شکل بود که دفتر ثبت نام را در ادارات و سازمان های گوناگون می گرداندند تا همه اسم خود را در آن بنویسیند. و اشخاصی هم که کار خصوصی داشتند موظف بودند با مراجعه به شعبات حزب رستاخیز در آن ثبت نام کنند. به این ترتیب گرچه فقط در عرض چند ماه عده زیادی ظاهرا به عضویت رستاخیز درآمدند و این حزب وزنه سنگینی در عرصه سیاست شد، اما گفتنی است که رستاخیز علی رغم تعداد کثیر اعضایش از کمترین حمایت مردمی برخوردار نبود. و در حقیقت حالت انجمن فرصت طلبان سیاسی را داشت، که در آن عده ای دور هم می نشستند و کاری جز تدوین وظایف حزب و ستایش از اعمال شاه انجام نمی دادند.»

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •