پرنسس در تبعید؟!

پرنسس در تبعید؟!

تصویر ذیل خدیجه خانم (معروف به پرنسس دختر محمدعلی شاه قاجار ) در سنین جوانی بهنگام تبعید در بندر اودسای روسیه را نشان می دهد. محمدعلی شاه پادشاه مستبد قاجاریه و دشمن شماره یک مشورطه بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به همراه خانواده خود به روسیه تبعید شد.

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

 تصویر ذیل خدیجه  خانم (معروف به پرنسس دختر محمدعلی  شاه  قاجار ) در سنین  جوانی  بهنگام  تبعید در بندر اودسای  روسیه را نشان می دهد. محمدعلی شاه پادشاه مستبد قاجاریه و دشمن شماره یک مشورطه بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به همراه خانواده خود به روسیه تبعید شد.

 

خدیجه خانم دختر محمد علیشاه

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •