شکنجه زیر هشت؛ به جرم نماز خواندن

شکنجه زیر هشت؛ به جرم نماز خواندن

آن زمان اعلام کردند کسی حق ندارد قبل از طلوع آفتاب و پیش از ساعت بیدار باش برای نماز بلند شود و این کار رژیم؛ یعنی جلوگیری از خواندن نماز، برای ما خیلی سخت بود. بچه ها بر آن شدند جلو این قضیه بایستند . آنها صبحها پیش از اذان بیدار می شدند و وضو می گرفتند و پس از اذان صبح نمازشان را می خواندند . . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

حکومت پهلوی همچون همه حکومت های استبدادی تلاش می کرد تا با مخالفین خود به خشن ترین شکل ممکن مقابله کند. آنها با دستگیری و بازداشت انقلابیون مذهبی تلاش می کردند تا در ایمان آنها در مبارزه اخلال ایجاد کنند. یکی از شیوه های شکنجه آنان، جلوگیری از برگزاری اولین واجبات مذهبی بود. امری که انجام آن، هزینه سنگینی را به همراه داشت:

 

شکنجه گران ساواک

 

«سال 1353 رژیم به یکباره تصمیم گرفت اجازه ندهد کسی پیش از طلوع آفتاب و ساعت بیدار باش، برای خواندن نماز بلند شود. زندانبانها در یک ساعت مشخص اعلام می کردند که همه باید بخوابند و صبح هم ساعت معینی را برای بیداری تعیین کرده بودند.  این ساعت بیدار باش، بعد از طلوع آفتاب بود. آن زمان اعلام کردند کسی حق ندارد قبل از طلوع آفتاب و پیش از ساعت بیدار باش برای نماز بلند شود و این کار رژیم؛ یعنی جلوگیری از خواندن نماز، برای ما خیلی سخت بود. بچه ها بر آن شدند جلو این قضیه بایستند . آنها صبحها پیش از اذان بیدار می شدند و وضو می گرفتند و پس از اذان صبح نمازشان را می خواندند. متعاقب آن، ماموران نیز عده ای از آنها را برای شکنجه به زیر هشت می بردند و از نرده آویزانشان کرده، کتک شان می زدند. به گونه ای که صدای فریادشان می آمد.»

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •