تلاش سفارت آمریکا جهت تسهیل در صدور ویزا برای اعضای ساواک
بازخوانی اسناد لانه جاسوسی

تلاش سفارت آمریکا جهت تسهیل در صدور ویزا برای اعضای ساواک

سفارت آمریکا در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پایگاهی جهت حمایت از عناصر رژیم گذشته تبدیل شده بود. در سندی که در ادامه می آید به بخشی از تلاشهای این سفارتخانه جهت تسهیل در ورود برخی از عناصر رژیم سابق به ویژه برخی از شخصیتهای فراری ساواک اشاره می شود.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

سفارت آمریکا در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پایگاهی جهت حمایت از عناصر رژیم گذشته تبدیل شده بود. در سندی که در ادامه می آید به بخشی از تلاشهای این سفارتخانه جهت تسهیل در ورود برخی از عناصر رژیم سابق به ویژه برخی از شخصیتهای فراری ساواک اشاره می شود.


تاریخ سند: 26 سپتامبر 1979 مطابق با 4 مهر 1358
از: سفارت آمریکا در ایران
به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی. فوری
قابل توجه سفارتخانه های آمریکا در رم و فرانکفورت
موضوع: دادن ویزا به عوامل رژیم سابق

1. این موضوع فقط می تواند در دسترس افراد ذیصلاح سفارت قرار گیرد.
2. مراجع اطلاعاتی الف و دال دادن ویزای مشروط و یا ویزای پناهندگی به سیاستمداران رژیم سابق و اعضای ساواک تحت رهبری شاه را تقاضا دارند. هدف از سند تلگرافی ب این بود که به اطلاع ایرانیان مقیم فرانکفورت برساند که وزارت امور خارجه آمریکا ممکن است دادن ویزاهای مذکور رامورد بررسی وپذیرش قراردهد.سند تلگرافی پ حاکی ازاین است که همه گونه تقاضا ازطریق مجاری خاص وزارت امور خارجه آمریکا انجام می شود.
3. قبل از شروع ناآرامی ها که در اوایل سال مسیحی در تهران انجام گرفت ٬ سفارت مجبور شد که پرونده ها را یا نابود کند و یا به واشنگتن بفرستد و لذا بررسی حقیقی آنها تنها با مراجعه به پرونده های وزارت امور خارجه در واشنگتن ممکن است. وزارت امور خارجه بخواهد فرصت را غنیمت شمرده و با ویزاهایی از این قبیل موافقت نماید؛

لینگن (کاردار سفارت)

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •