عبور از زیر تفنگ؛ راهکار مقابله با چشم زخم

عبور از زیر تفنگ؛ راهکار مقابله با چشم زخم

در خیاو یا مشگین شهر آذربایجان پس از تولد نوزاد مراقبند تا چهل روز غریبه ای وارد خانه نشود، زیرا معتقدند که بدین وسیله کودک چشم زخم می بیند و بیمار می شود . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در خیاو یا مشگین شهر آذربایجان پس از تولد نوزاد مراقبند تا چهل روز غریبه ای وارد خانه نشود، زیرا معتقدند که بدین وسیله کودک چشم زخم می بیند و بیمار می شود. اگرچنین اتفاق افتاد علاجش این است که نوزاد را از زیرتفنگ رد کنند.

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •