«ایویت لابروس» همسر فرانسوی الاصل رئیس پیشین فرقه اسماعیلیه در ایران

«ایویت لابروس» همسر فرانسوی الاصل رئیس پیشین فرقه اسماعیلیه در ایران

آقاخان رهبر وقت شیعیان اسماعیلیه در سال 1327 ش از ایران تقاضای تابعیت کرد، محمد رضا شاه پهلوی با این تابعیت موافقت کرده و به او لقب حضرت (والا) داد و پس از او نوه اش پرنس کریم خان متولد1315 ش، در سن 21 سالگی حسب وصیت جدش به امامت رسید و اکنون پیشوای فرقه اسماعیلیه آقاخانیه است . . .

کافه تاریخ- عکس تاریخی


 آقاخان رهبر وقت شیعیان اسماعیلیه در سال 1327 ش از ایران تقاضای تابعیت کرد، محمد رضا شاه پهلوی با این تابعیت موافقت کرده و به او لقب حضرت (والا) داد و پس از او نوه اش پرنس کریم خان متولد1315 ش، در سن 21 سالگی حسب وصیت جدش به امامت رسید و اکنون پیشوای فرقه اسماعیلیه آقاخانیه است

همسر فرانسوی رهبر فرقه اسماعیلیه

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •