جایگاه «کلاه کاغذی» در فرهنگ عامیانه ایرانیان

جایگاه «کلاه کاغذی» در فرهنگ عامیانه ایرانیان

در فرهنگ عامیانه ایران؛ ضرب المثل کلاه کاغذی بر سر کسی گذاشتن یعنی کسی را به چیزی پوچ دلخوش کردن و فریفتن. درگذشته کلاه به سر داشتن مردان مانند پوشیدن زنان بسیار واجب بوده است . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در فرهنگ عامیانه ایران؛ ضرب المثل کلاه کاغذی بر سر کسی گذاشتن یعنی کسی را به چیزی پوچ دلخوش کردن و فریفتن. درگذشته کلاه به سر داشتن مردان مانند پوشیدن زنان بسیار واجب بوده است. چنانکه در شب نیز مردان شبکلاه بر سر می نهادند و به رختخواب  می رفتند و می پنداشتند و باور داشتند که اگر بی کلاه به مبال روند خرد از سرشان خواهد پرید و دیوانه یا خل خواهند شدند. کنایه ها و مثلهایی مانند «سرش بی کلاه ماند»، «ما را هم از این نمد کلاهی است»، «کلاهش پشم ندارد» و بسیاری دیگر از این امثال به یک اعتبار نشانه اهمیت همین رسم کلاه بر سر داشتن است و پیداست هنگامی که کلاه کاغذی- یعنی چیزی که درواقع کلاه نیست و شبیه و بدل کلاه است، بر سر کسی می گذارند، گرچه در ظاهر سرش بی کلاه نمانده است اما در حقیقت کلاه پوچ و کاغذی است.

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •