سیصد خدمتکار در خدمت زنان ناصرالدین شاه!

سیصد خدمتکار در خدمت زنان ناصرالدین شاه!

شاهان قاجار زنان زیادی داشتند. قطعا نگاهداری، تفریحات و غذاخوری اینها هر یک فرهنگ خاصی داشت. به عبارتی دیگر دربار عریض و طویل قاجار سبک زندگی خاص خود را داشت. در زیر نوع تهیه غذا برای همسران شاهان قاجار و به طور خاص ناصرالدین شاه به تصویر کشیده می شود . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

شاهان قاجار زنان زیادی داشتند. قطعا نگاهداری، تفریحات و غذاخوری اینها هر یک فرهنگ خاصی داشت. به عبارتی دیگر دربار عریض و طویل قاجار سبک زندگی خاص خود را داشت. در زیر نوع تهیه غذا برای همسران شاهان قاجار و به طور خاص ناصرالدین شاه به تصویر کشیده می شود:

 

ناصرالدین شاه و زنانش

 

«ظهر و غروب آشپزها نهار و یا شام هر یک از زن های شاه را در مجمع ها می چیدند و چند فراش آنها را بر سر نهاده و به در اندرون می آوردند. نزدیک سیصد تن از کنیزان که هر چند تن متعلق به یکی از خانم ها بودند برای بردن مجمع در دالان ورودی اندرون گرد می آمدند. یکی از فراش ها فریاد می زد مثلا نهار شمس الدوله. در دم خدمتکارانش پیش دویده، مجمع ها را از فراش گرفته، می بردند. به همین ترتیب مدت یک ساعت ولوله و غوغایی برپا بود و غذای هر بانو را به منزلش می بردند. آشپزخانه (در آن زمان کارخانه می گفتند) انیس الدوله جداگانه بود و دری به خارج داشت. همه روزه برای او سفره ای بس رنگین و مزین می چیدند که گویی برای ضیافتی گسترده باشند.»

 

منبع: دوستعلی خان معیرالممالک، یادداشت هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران، نشر تاریخ ایران، 1390، ص 30

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •