چرا آمریکا از ارتباط مستقیم با مخالفان شاه دست برداشت؟

چرا آمریکا از ارتباط مستقیم با مخالفان شاه دست برداشت؟

حکومت شاه اگرچه روز به روز به دلیل دلارهای نفت به ظاهر قوی و قوی تر و در در واقع به دلیل عدم مشروعیت در میان مردم، ضعیف و ضعیف تر می شد؛ اما دوستان ابرقدرتش کمتر توان درک این واقعیت را داشتند. در واقع آنها در یک مقطع به این نتیجه رسیدند که او می تواند ایران را اداره کند و حتی فراتر از آن در منطقه نیز به کمک آنها بیاید. بنابراین تماس آمریکا با مخالفان شاه کاهش یافت:

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

حکومت شاه اگرچه روز به روز به دلیل دلارهای نفت به ظاهر قوی و قوی تر و در در واقع به دلیل عدم مشروعیت در میان مردم، ضعیف و ضعیف تر می شد؛ اما دوستان ابرقدرتش کمتر توان درک این واقعیت را داشتند. در واقع آنها در یک مقطع به این نتیجه رسیدند که او می تواند ایران را اداره کند و حتی فراتر از آن در منطقه نیز به کمک آنها بیاید. بنابراین تماس آمریکا با مخالفان شاه کاهش یافت:

«سیا، عملا به دو دلیل اساسی تماسهایش را با مخالفین شاه تقلیل بخشید. اولین دلیل آنکه طی دهه های 60 و 70 (سالهای 40 و 50) هدف اصلی بخشهای اطلاعاتی امریکا شناسائی فعالیت های شوروی ها در منطقه بود. سیا، به وسیله روابط پی گیرش با ساواک موفق شد تا سیستم شنود الکترنیکی کاملی در سرتا سر مرزهای ایران و شوروی مستقر سازد که از طریق آن به ارتباطات موجود در شبکه دفاعی روس ها پی ببرد و در ضمن سکوهای پرتاب موشک و راکت آنها را هم در جمهوری های جنوبی شوروی کنترل کند. دومین دلیل آنکه از زمان به قدرت رسیدن جانسون به دنبال قتل کندی در سال 1963 تاورود کارتر به کاخ سفید (1977) دوره ای بود که طی آن رهبران آمریکائی شاه را به عنوان تنها عنصر سیاسی قابل قبول در ایران پذیرفته بودند.»

 

 

منبع: احسان نراقی، از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمه: سعید آذری، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1381، چاپ ششم، ص 219

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •