تابلویی جالب از «مراسم بند اندازی ابروی زنان» در دربار صفویه

تابلویی جالب از «مراسم بند اندازی ابروی زنان» در دربار صفویه

تحولات مؤثر در حیات زنان و سرنوشت آنان با توجه به مقاطع زمانی و مکانی خاص، متفاوت بود است. تاریخ نشان داده که زنان نیز مانند مردان و بلکه بیش از آن‌ها با مشکلات روبرو شده‌اند. پایه گذاری سلسله‌ی صفوی که منجر به شکل گیری حکومتی مبتنی بر مذهب تشیع در ایران شد، از نقاط عطف تاریخ ایران است که بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران تأثیر گذاشته است . . .

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

تحولات مؤثر در حیات زنان و سرنوشت آنان با توجه به مقاطع زمانی و مکانی خاص، متفاوت بود است. تاریخ نشان داده که زنان نیز مانند مردان و بلکه بیش از آن‌ها با مشکلات روبرو شده‌اند. پایه گذاری سلسله‌ی صفوی که منجر به شکل گیری حکومتی مبتنی بر مذهب تشیع در ایران شد، از نقاط عطف تاریخ ایران است که بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران تأثیر گذاشته است. عواملی مانند افزایش ارتباط با دنیای غرب و حضور قابل توجه سیاحان و سفیران خارجی در ایران و همچنین حرکت جامعه‌ی صفوی به سوی شهرنشینی و جداشدن از فضای روستایی و به ویژه ایلیاتی که تا مدتهای زیادی در ایران به وضوح دیده می‌شد، بستر جدیدی از مناسبات اجتماعی را ایجاد کرده یود. در ساختارهای جدید نیز زنان مانند گذشته ایفاگر نقش‌های مهمی بودند که به اعتبار موقعیت اجتماعی آن‌ها شکل می‌گرفت. زنان صفوی در سه بخش شبانکارگی، دهقانی و شهری بر اساس شرایط مختلف به فعالیت اقتصادی می‌پرداختند.

 

بند انداختن ابروی زنان

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •