سند/ بودجه شناور دربار پهلوی؟!!

سند/ بودجه شناور دربار پهلوی؟!!

در این سند صورت خلاصه بودجه پیش بینی شده سالیانه وزارت دربار پهلوی مشاهده می شود. همانطور که مشاهده می شود در قسمت توضیحات در بند 1، هزینه های خاص محمدرضا و فرح پهلوی به عنوان هزینه ای پیش بینی نشده است (والبته قبال پیش بینی نشدن) آمده است،تا شاه و ملکه هر چقدر که دوست داشته باشند از منابع ملی صرف هزینه های گزاف خود نمایند.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در این سند صورت خلاصه بودجه پیش بینی شده سالیانه وزارت دربار پهلوی مشاهده می شود. همانطور که مشاهده می شود در قسمت توضیحات در بند 1، هزینه های خاص محمدرضا و فرح پهلوی به عنوان هزینه ای پیش بینی نشده است (والبته قبال پیش بینی نشدن) آمده است،تا شاه و ملکه هر چقدر که دوست داشته باشند از منابع ملی صرف هزینه های گزاف خود نمایند.

 

سندی درباره بودجه شناور دربار پهلوی

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •