استقبال از محمد رضا پهلوی در شهر برلین غربی

استقبال از محمد رضا پهلوی در شهر برلین غربی

دهه 1960 را می توان عصر حرکتهای انقلابی و جنبشهای دانشجویی در آلمان دانست که متاثر از رویدادهای سیاسی این دوره از جمله اقدامات انقلابی در آمریکا جنوبی و جنگ ویتنام بود. سفر محمد رضا پهلوی شاه ایران به آلمان غربی مصادف با چنین دوره ای بود. در سال 1967 شاه به همراه همسرش فرح دیبا به برلین رفت، نیروهای مخالف رژیم شاه با برگزاری راهپیمایی به این سفر اعتراض کردند. در مقابل نیز سفارت ایران در برلین با جمع آوری گروهی از حامیان سلطنت به مقابله با اعتراضات پرداخت . . .

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

دهه 1960 را می توان عصر حرکتهای انقلابی و جنبشهای دانشجویی در آلمان دانست که متاثر از رویدادهای سیاسی این دوره از جمله اقدامات انقلابی در آمریکا جنوبی و جنگ ویتنام بود. سفر محمد رضا پهلوی شاه  ایران به آلمان غربی مصادف با چنین دوره ای بود. در سال 1967 شاه به همراه همسرش فرح دیبا به برلین رفت، نیروهای مخالف رژیم شاه با برگزاری راهپیمایی به این سفر اعتراض کردند. در مقابل نیز سفارت ایران در برلین با جمع آوری گروهی از حامیان سلطنت به مقابله با اعتراضات پرداخت.

شاه در آلمان غربی

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •